Smartare logistik – 3 fördelar med ett digitaliserat varuflöde från C Land

I en tid när vi inte längre kan räkna med förutsägbara leveranser har information blivit hårdvaluta – och en konkurrensfördel.

De senaste årens osäkerhet har förändrat logistikbranschen på många sätt och visat skörheten i det globala varuflödet, med global ovisshet och varubrist som följd.

Den nya tidens logistiska utmaningar innebär inte bara att vi behöver anpassa vårt sätt att arbeta – utan också vårt sätt att tänka.

Företag behöver i dag planera för en rad olika scenarion och hur det bäst kan hanteras. Det behöver finnas en flexibilitet och en förmåga att agera snabbt. I en oförutsägbar värld är det den aktör med mest aktuell information som kan agera först och därmed få en konkurrensfördel.

En stor del av lösningen stavas digitala försörjningskedjor med hög transparens och spårbarhet. I brist på förutsägbarhet har aktuell information blivit hårdvaluta. Aktuell information mildrar effekterna av oberäkneliga händelser och skapar en transparens som ger konkurrensfördelar från fabrik till slutkund.

De 3 viktigaste fördelarna med att digitalisera din försörjningskedja

1. Ökat förtroende och fler affärer

När det råder stor osäkerhet går ofta affären till den som vet mest. Att kunna visa upp och ge aktuell information skapar en större trygghet och trovärdighet, även om informationen förändras löpande. Att veta var godset eller varorna befinner sig och dela med sig av informationen är helt enkelt en stark konkurrensfördel och kan generera fler affärer.

2. En ökad transparens av information skapar en mer effektiv organisation

Aktuell och transparent information minskar risken för missförstånd i din organisation. När leveranser inte går som planerat så har alla berörda funktioner inom organisationen tillgång till informationen direkt. Det innebär till exempel att en säljare kan agera självständigt utan att behöva gå via inköps- eller logistikavdelningen. Det minskar spänningar och skapar en effektivare organisation genom att låta fler agera både snabbare och mer självständigt.

3. Värdeskapande logistik

Med en transparent varuförsörjningskedja lär du med tiden känna både flaskhalsar och möjligheter i ditt varuflöde. Genom att vara först med att se var möjligheterna uppenbarar sig säkrar du inte bara din logistik för framtiden, du skapar även konkurrensfördelar som gör din logistik värdeskapande på riktigt.

Ta nästa steg - upptäck C Land Online System och Order Management

Order Management ger dig full kontroll över din varuförsörjning och är en del av C Lands digitala tjänsteverktyg C Land Online System. Med hjälp av verktyget kan du kan beräkna, boka, kontrollera och följa upp frakten av ditt gods direkt på din skärm.

Läs mer om C Land Online System här

Om företaget

C Land jobbar för att ni som kunder ska få tillgång till de lösningar ni behöver för att nå era mål. I vår bransch kan det handla om mer hållbara alternativ eller ett tydligare informationsflöde.

En av våra mest uppskattade lösningar är COS – C Land Online System. I COS kan du som kund på egen hand få prisuppgifter, koldioxidavtryck och den senast tillgängliga informationen om alla dina sändningar – oavsett transportslag.

Vi vet att information är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Därför är det informationsflödet vi vill säkerställa. Som kund till C Land har du alltid tillgång till rätt information i rätt tid.

Behöver du diskutera möjliga logistiklösningar för ditt företag?
Kontaktperson
molly.samuelsson@cland.se
Växel
033 340 12 00

Webbplats: https://www.cland.se