Sveriges e-handlare startar organisationen Hållbar E-handel

Konsumenterna väljer att köpa från de e-handlare som jobbar med att förbättra sin hållbarhet visar den färska rapporten E-barometern. Det senaste året har hållbarhet seglat upp som en av de allra viktigaste frågorna för e-handeln. Nu bildar Sveriges e-handlare en egen organisation för att skapa en hållbar svensk e-handel.

Den 10 februari samlades ledande e-handlare och hållbarhetsexperter i Stockholm för att arbeta med den viktiga och aktuell frågan, - Vad är ”hållbar e-handel”? Mötet har initierats av e-handlarnas eget branschforum Ehandel.

Expertgruppen där e-handlare som Apotea, Ideal of Sweden, Bubbleroom, Skincity och Bygg Hemma var representerade kom fram till att det viktigaste perspektivet för svensk e-handel bör vara konsumenterna.

”- Vi behöver fokusera på det som konsumenterna så starkt kopplar till e-handel idag, själva leveransen. Det är det som tydligt särskiljer e-handel mot traditionell handel.”, säger Pär Svärdson (VD på Apotea).

Startskottet för organisationen Hållbar E-handel

På mötet beslutades också att starta organisationen Hållbar E-handel. Organisationen Hållbar E-handel ska verka för en hållbarare svensk e-handel genom kunskap, kommunikation och samverkan.

”- Det här är ett väldigt viktigt initiativ för alla oss som jobbar med e-handel, säger Patrik Rees (VD på E-business Partner) som blir ordförande för Hållbar E-handel. Alla e-handlare behöver ta ett stort ansvar för sitt eget hållbarhetsarbete och det ska vi hjälpa till med. En av våra fokusfrågor nu blir att göra det enklare för konsumenterna att välja en hållbar leverans”.

Organisationen Hållbar E-handel, www.hallbarehandel.org kommer att erbjuda alla som säljer via e-handel ett medlemskap med möjlighet att certifiera personer som får kunskap och verktyg att arbeta med företagets hållbarhetsfrågor.

Niklas Storåker (VD på Pricerunner) var också med i expertgruppen och kommentarer e-handlarnas nya organisation så här:

”- E-handeln är på många sett mer hållbar än den traditionella handeln, inte minst sett till att man binder mindre kapital. Vi ställer oss absolut bakom det här initiativet”.

Om medlemskapet i Hållbar E-handel

Den nya organisationen Hållbar E-handel erbjuder ett medlemskap för e-handlare som tycker att hållbarhetsfrågorna är viktiga för branschen och vill lära sig mer om hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågorna på det egna företaget. Som medlem är man med och stödjer kommunikation och initiativ som skapar bättre möjligheter för e-handlare att bidra till en hållbarare svensk e-handel.

Hållbar E-handel är ett medlemskap för företag som vill verka för en hållbarare svensk e-handel.

”- Vi har ingen illusion om att det finns e-handlare som idag är hållbara till 100 %. Men vi har en stark tro på att 100 % av e-handlarna vill bidra till en mer hållbar e-handel”, säger Sanna Thurdin (Affärsutvecklingschef Ehandel) som är en av initiativtagarna”.

Specialdesignad certifiering för e-handlare

Ett helt nytt certifieringsprogram har tagits fram där företag kan certifiera en eller flera personer på företaget. Utbildningen som pågår under 12 månader ger deltagarna kunskap och verktyg att leda det långsiktiga hållbarhetsarbetet med hållbar e-handel på det egna företaget.

De hållbarhetsansvariga bildar även ett eget värdefullt nätverk med möjlighet att byta kunskap, erfarenheter och initiera projekt.

Företag kan certifiera anställda för att få verktyg och drivkraft i det långsiktiga hållbarhetsarbetet.

Organisationen Hållbar E-handel leds av en styrelse och administreras av Ehandel. Läs mer om Hållbar E-handel på www.hallbarehandel.org där det också går att anmäla intresse till medlemskap och läsa mer om certifieringsprogrammet.

Kontaktpersoner

Ordförande: Patrik Rees, 070-588 00 00

Vice Ordförande: Mikael Lindahl, 070 744 74 43

Sekreterare: Johan Svensson, 073-558 19 97

Projektledare: Sanna Thurdin, 0708 12 30 95