Uppdatera din grafiska profil

Din grafiska profil är en av de viktigaste tillgångarna för ditt varumärke. Men, är du säker på att den håller för alla nya krav som de nya digitala kanalerna ställer? För inte allt för länge sedan var print, storformat och visitkort några av de viktigaste placeringarna för den grafiska profilen, men detta har ändrats radikalt, framför allt genom mindre skärmar och allt fler digitala kanaler. Utvecklingen har inte stannat av, tvärtom. Därför gör du klokt i att regelbundet se över och anpassa din grafiska profil till de nya miljöer den ska finnas i. Att byta grafisk profil är ett stort ingrepp i varumärket, men löpande anpassningar är däremot nödvändiga, och något vi rekommenderar på 3-5 års basis.

Text tidigare publicerad på vivamedia.se

I sin renaste form innehåller en grafisk profil logotyp, färg och typsnitt. Logotypen är symbolen för ditt varumärke och ska representera dess personlighet och kärnvärden. Färgerna ska vara väl anpassade till både print och digitala format, och ha en tydlig hierarki för olika typer av placeringar och användningsområden. Typsnitten behöver vara tydliga, och om de är licensierade eller specialritade också finnas som webbfonter. Men, logotypen är det mest centrala, och också den produkt som det ställs störst krav på i digitala kanaler. 

 

Om ditt varumärke behöver utveckla en ny logotyp eller bara uppdatera den befintliga, är här några saker att tänk på.

 

Skalbarhet – För att göra logotypen så adaptiv som möjligt behövs ungefär tre olika versioner. En mindre ikon, en förkortning av varumärkesnamnet (om logotypen är textbaserad) och en med de båda i kombination. Allt för att skapa tydlig igenkänning men samtidigt vara anpassad till miljön där den placeras i. Både som en pytteliten ikon i en fyrkant eller cirkel på en mobiltelefon bland en rad andra konton samt som en stor logga på en fasad. Just de små formaten är nya krav som framför allt kommit med sociala mediers framfart, och här ser vi ofta kunder kämpar med en alldeles för detaljerad logotyp som blir otydlig på till exempel en Instagram Story. 

 

Färgversioner – Ofta placeras logotypen på olika bakgrunder vilket också gör att det är nödvändigt med fler varianter. Därför utgår vi alltid från en primär färg och en sekundär färgskala för att kunna kontrastera logotypen mot bakgrunden. Det kan handla om att den ska se bra ut på pappersutskrift, på olika färgbakgrunder, mönster och foton.

 

En tydlig tanke för olika placeringar – Även om fördelarna med en digitalt anpassad logotyp i flera olika formatversioner är stora så finns det även några utmaningar att tänka på. Den främsta är att hålla en tydlig röd tråd i användandet av olika versioner. I våra designmanualer specificerar vi alltid tydligt vilken version av logotypen som är lämplig för olika ytor, så att rätt versioner används på rätt sätt och på rätt plats. En grafisk profil ska framför allt vara användbar för både interna kommunikatörer och externa byråer, och med ett ökat användande behöver det finnas tydliga ramar.

 

Det viktigaste att komma ihåg i allt detta är att din grafiska profil är spjutspetsen för ditt varumärkes visuella framtoning, men den är inte allt. Bakom en logotyp ligger ett stort kreativ arbete, där många andra komponenter samverkar för att bygga varumärket, och varje del spelar sin viktiga roll. Ingenting som visualiserar ditt varumärke ska finnas där av en slump, utan allt måste skapas i harmoni med ditt varumärkes personlighet och dina värderingar. Att denna harmoni finns på plats är det viktigaste, då är du redo att också titta på de digitala anpassningar vi har talat om ovan.

 

Vi nämnde tidigare att man bör se över sin grafiska profil på 3-5 års basis. Det låter mycket för många, men det viktiga att förstå här är att det är en stor skillnad på en uppdatering och en remake. Volvos logotyp håller till exempel samma grundform som den gjorde 1930, men den har uppdaterats flera gånger för att passa nya format och trender i formspråk, och den utvecklas fortfarande för nya kanaler och storlekar. De tillhörande element som färger och typsnitt har också genomgått flera mer frekventa förändringar, så en grafisk profil är något som är och bör vara konstant under utveckling.

 

Det viktigaste att ta hänsyn till är hur väl din grafiska profil representerar ditt varumärke, och hur inarbetad den är hos din målgrupp. Det kan vara värt en större förändring om din målgrupp inte har en starkt koppling till din nuvarande logotyp, men kanske inte om din logotyp är starkt förknippad med dig. Här kan vi ta ett exempel för att visa att företagets logotyp inte alltid är det viktigaste, trots att man ofta instinktivt utgår från det. BOSCH har ett mycket väl inarbetat varumärkesnamn som ofta används som logotyp i sin typografi, men de har också en logotyp i form av en symbol. Trots den stora kännedomen i varumärket är symbolen okänd för de flesta. Det är ett exempel på när kännedomen sitter i  varumärkesnamnet snarare än logotypen, och i dessa fall kan logotypen uppdateras utan större risk hos kunderna.

 

Så avslutningsvis några frågor som du som ägare eller förvaltare av ditt varumärke hela tiden behöver ställa dig:

 

  • Har mitt varumärke en tydlig personlighet?
  • Representerar min grafiska profil den personligheten? 
  • Fungerar min logotyp på alla digitala plattformar och storlekar?
  • Har jag alla visuella tillgångar som bildspråk och övrig grafik på plats för att kommunicera ut mitt varumärke?

 

Om du känner att det finns tveksamheter på någon av dessa punkter så är det dags att börja fundera över vad som är en lämplig åtgärd för att framtidssäkra ditt varumärke visuellt. Kanske en ny grafisk profil är nödvändig? Eller kanske en uppdatering? Kanske det till och med är så att du behöver göra dig redo för ett större arbete med att definiera ditt varumärkes personlighet och börja bygga en ny visuell identitet från grunden. Vad som än är rätt för dig så är det väl investerat tid att se över hur ditt varumärke uppfattas. 

 

Det finns nämligen en sak som förenar alla dina kunder oavsett målgrupp: De är människor, och människor är primärt visuella.

 

Delta på Vivas webinar Vem är varumärket? den 6 maj kan du ta del av Art Director David och Creative Director Fredriks kunskap om hur du bygger ett genuint DNA för varumärket genom färg, form och känsla. Allt för att skapa den bästa av relationer till dina kunder. Hörs vi då!?