TGW ökar kapaciteten hos Newbody

  • Lösning för zonplock med King-Drive® transportbanor
  • TGW:s mjukvara för banstyrning
  • Lifetime Services avtal med service och support

TGW har byggt en plocklösning för Newbody, en av Sveriges ledande leverantörer av konsumentprodukter tillsammans med idrottsföreningar och skolklasser. Projektet innebar att kunden förbättrat effektiviteten medan man utökat sitt sortiment och samtidigt skapat en plattform för framtida växt. Arbetet påbörjades i april 2019 och systemet togs i drift i september samma år.

Newbody säljer kläder, kryddor och accessoarer för hemmet via idrottsföreningar och skolklasser, som på detta vis får möjlighet att tjäna de pengar man behöver för att nå sina mål. Verksamheten har kraftiga säsongsvariationer där växande volymer och ett utökat sortiment gjorde att man under 2018 beslutade sig för att hitta ett sätt att uppnå ökad effektivitet i orderhanteringen.  ”Vår ambition var att erbjuda en kostnadseffektiv lösning som Newbody kan växa i och vi är mycket tacksamma att vi fick förtroendet att leverera en sådan” säger Hans Gjers, Business Development Manager på TGW.

Optimerat materialflöde och förbättrad ergonomi Genom att Newbody i samband med projektet flyttade in i nya lokaler fanns möjligheten att bygga från grunden för att möta de krav som affärsverksamheten ställde, och samtidigt förbättra arbetsmiljön.

Flödet av material och produkter går från pall-lager via flowracks och dynamiska stationer för zonplock, till avfallshantering och utleverans, allt med TGW:s King-Drive® transportbanor. ”Just flexibiliteten för Newbody att kunna möta kraftigt varierande volymer under året var en central punkt vid utformningen av lösningen” påpekar Hans Gjers.

”Med hjälp av våra nya vänner på TGW så kan vi nu erbjuda snabbare, säkrare och smidigare leveranser till våra kunder. På detta sätt kan vi fortsätta växa tillsammans med skola och föreningslivet.” understryker Andreas Danielsson, VD på Newbody.

Anläggningen styrs även av mjukvara från TGW:s samarbetspartner Else AB som samverkat med TGW kring systemintegrationen i projektet.

Lifetime Services service och support Som en del av affären tecknades ett Lifetime Services avtal om service och support där Newbodys tekniker arbetar tillsammans med TGW:s personal för att säkra maximal tillgänglighet.

 

Om företaget

TGW Scandinavia

T: +46 31 797 3000 – E-mail: scandinavia@tgw-group.com

Götaverksgatan 2, Lindholmen, Västra Götaland 417 55, SE

Sales – Kristian Brink

T: +46 (0) 70 2178 173 – E-mail: kristian.brink@tgw-group.com

Lifetime Services – Niklas Jacobsson

T: +46 72 080 76 20  – E-mail: niklas.jacobsson@tgw-group.com

Företagssida: https://www.ehandel.se/author/tgw-scandinavia

Webbplats: https://www.tgw-group.com/en/