Vad är P27 och hur påverkar det dig?

P27 är den nordiska digitala betalningsinfrastrukturen som arbetar med att effektivisera gränsöverskridande betalningar i flera valutor. I den här artikeln ska vi gå igenom och förklara P27 och vad målet med förändringen är.

Många av alla betalningslösningar som finns idag, inklusive Bankgirot, är vidareutveckling av väldigt gamla lösningar. Dessa skapades i en tid där papper, penna och skrivmaskiner användes - med kuvert och postala försändelser. Dagens digitala lösningar parerar snarare de bristerna i stället för att fullt ut utnyttja den nya tekniken som finns.

Förändrade kundbeteenden skapar förväntningar på snabbare, säkrare och mer effektiva betalningstjänster vilket dagens svenska betalningsinfrastruktur har haft svårt att möta fullt ut. Men projektet P27 och EU:s betaltjänstdirektiv, PSD2, öppnar möjligheter för nya betallösningar. Den gemensamma och moderna P27 betalplattformen kommer att förenkla för dig som företagskund på PayEx på flera olika sätt framöver.

Vad är P27 NPP?

Förkortningen P27 NPP har en förklaring. P står för Payments, 27 speglar antalet miljoner invånare i Norden och NPP står för Nordic Payment Platform. Bolaget P27 NPP ägs gemensamt av de sex nordiska bankerna -, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank.

Bankerna arbetar tillsammans med målet att skapa världens första digitala betalplattform där transaktioner och banköverföringar kan göras i realtid, mellan olika valutor och över nationsgränser. Det handlar alltså om att bygga en ny gemensam, modern, kostnadseffektiv och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar i Norden som ska främja handeln inom och mellan de nordiska länderna. Resultatet kommer att kunna utnyttjas av alla banker i framtiden för att kunna anpassa även Norden till den globala kedjan.

Vilka fördelar kommer med P27?

  • Snabbare betalningar, oavsett i vilken nordisk bank mottagaren har sitt konto
  • Ett format och en standard - ISO20022
  • Enklare tillgång till en större geografisk marknad
  • Möjlighet att inkludera mer information till mottagaren om din betalning
  • Öppnar upp för nya möjligheter, innovationer och produkter

Vad innebär P27 för dig som företagskund hos PayEx?

Nu till den stora frågan – vad innebär det för dig som är företagskund hos oss?
P27 kommer ha en stor och positiv inverkan på betalningar inom Sverige och Norden.

Den största förändringen för dig som företagskund är att det införs en ny standard för filformat och filkommunikation. För att en betalning ska kunna genomföras behöver alltså både betalare och mottagare använda samma filformat, enkelt beskrivet som ett gemensamt språk.

P27 kommer också innebära att produkter och tjänster som idag hanteras av Bankgirot i framtiden kommer att hanteras av bankerna. Men i det stora hela kommer P27 framförallt bidra till att förenkla och snabba upp redovisningen, eftersom transaktionerna kommer gå betydligt snabbare.

Idag verkställs uppåt 97 procent av alla betalningar på morgonen. Men det är först senare på eftermiddagen som mottagaren ser dem. Under hösten 2023 och framåt kommer man alltså kunna se betalningarna redan under förmiddagen, samma dag. PayEx kommer naturligtvis att stödja de format och förändringar som krävs så du som företagskund till PayEx kan känna dig lugn. Dessutom kommer sannolikt också nya tjänster och innovativa förbättringar att ske i samband med förändringarna, vilket kommer att ge PayEx kunder ännu bättre tjänster och flöden.

 

Om företaget
Sedan 1972 har vi försett företag runtom i Norden med alla typer av tjänster inom rating och billing, faktura- och reskontrahantering, inkasso, kredithantering och finansiering. Vi började vår resa på Gotland och är idag en nordisk koncern med ca 800 medarbetare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. I PayEx-koncernen finns också Swedbank Pay, som erbjuder kompletta betallösningar för butik och e-handel. Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig! Telefon: 08-4119740 Mejl: sales@payex.com Webbplats: www.payex.se Nyhetsrum: https://payex.se/nyhetsrum/
Webbplats: http://www.payex.se