Vad utmärker en bra e-learningleverantör?

E-learning är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utbilda stora mängder människor. Men hur blir man bäst i klassen som e-learningleverantör?

E-learning är en central del av de flesta stora organisationers utbildnings- och utvecklingsprogram. För företag som bedriver internationell verksamhet, och som har team i olika delar av världen, är online-utbildningar ett mycket praktiskt och flexibelt alternativ.

Oavsett om din organisation redan har ett aktivt e-learningprogram, eller om ni ligger i startgroparna, är det absolut nödvändigt att ni har ett noggrant utarbetat e-learninginnehåll. Då kan alla anställda få en utbildning av samma höga standard, oavsett var de befinner sig och vilka språk de talar.

Det blir allt vanligare att arbeta hemifrån, och företag bedriver en allt mer globaliserad verksamhet. Lägg därtill den världsomspännande covid-19-pandemin, så har vi tre viktiga orsaker till att efterfrågan på online-utbildning aldrig har varit högre.

Vissa e-learningleverantörer antar utmaningarna och ser möjligheterna. De tar hjälp av sofistikerade tekniska lösningar som anpassas till de enskilda organisationernas unika behov. Andra förlitar sig fortfarande på trista standardbildspel som under årtionden har satt deltagarnas koncentrationsförmåga på hårda prov.

Här nedan delar vi med oss av några av hemligheterna bakom effektiv e-learning som gör utbildningsinsatserna mindre jobbiga – oavsett om du letar efter kurser från en e-learningleverantör eller om du själv tillhandahåller e-learning.

 

Personanpassa dina e-learningprogram

Digitala utbildningsverktyg underlättar en lärandestrategi med moduler som traditionella klassrumsmiljöer inte kan matcha. Detta har flera fördelar:

  1. Man kan lägga till och ta bort moduler för att anpassa utbildningen till vissa anställda på vissa platser vid olika tidpunkter.
  2. När deltagarna får ta del av utbildningar som har anpassats till deras specifika behov ökar deras engagemang, och de kommer sannolikt att komma ihåg mer av kunskaperna de tillägnat sig.
  3. Scenarier och utbildningsmetoder som speglar deltagarnas konkreta arbetserfarenheter kan infogas. På detta sätt kan personanpassad digital utbildning handla mindre om att tala om för anställda vad de ska göra på en konceptnivå, och mer om ”learning by doing” i den arbetskontext de själva befinner sig i. Det hjälper dem att komma ihåg vad de lärt sig.
  4. E-learning är en mer gynnsam utbildningsinsats när man vill följa och registrera deltagarnas framsteg. Själva kursen och utvärderingsmetoderna är desamma, men detaljuppgifter om varje deltagares framsteg kommer alltid att vara enkla att få fram för kurshandledarna, oavsett var i världen deltagarna befinner sig. Detta är särskilt viktigt inom hårt reglerade branscher där denna typ av dokumentation är ett lagkrav.

När e-learningmaterialet personanpassas får varje deltagare en utbildning som är anpassad till just denna persons behov, oavsett var hen befinner sig och arbetar med.

 

Lokalisera dina utbildningsresurser

Språk och kulturella faktorer har en mycket stor inverkan på en persons inlärningsförmåga. Därför ska kursinnehåll inte bara översättas till rätt språk. Det ska även lokaliseras så att det passar i den lokala kulturen.

Här följer några av fördelarna med att lokalisera innehållet i din e-learning:

  1. Till skillnad från översättning handlar lokalisering om mycket mer än text. Lokaliseringen identifierar och anpassar allt från valutor och måttenheter till lokala förhållanden och bestämmelser. Lokalisering tar dessutom hänsyn till hur olika kulturer kommer att se på utbildningens struktur och visuella innehåll. I de flesta kulturer i väst förknippas till exempel avund med färgen grön. I Tyskland förknippas den däremot med gult.
  2. Interaktiva komponenter i e-learningprogram, till exempel navigeringsknappar (Svara, Skicka, Stäng, ...), framstegsindikatorer och popupfönster med tips, är exempel på saker som ofta förbises när utbildningen anpassas för olika språk. Att lokalisera användargränssnittet är ett sätt att säkerställa att alla deltagare upplever samma nivå av tydlighet när de arbetar sig igenom kursen.
  3. Inom e-learningen dyker det skrivna ordet ofta upp som del av en animation eller video. Den här typen av något dold text förbises ofta vid översättning. Ett duktigt lokaliseringsteam kommer att hitta alla förekomster och justera innehållet när det är nödvändigt.
  4. Sedan har vi frågor, exempel och illustrationer som innehåller beteenden som är korrekta i ett land, men inte lämpliga i ett annat – till exempel på vilken sida av vägen en bil kör.

När e-learningmaterial lokaliseras kan multinationella organisationer dra nytta av effektiva, kulturellt relevanta utbildningar som ges i samma omfattning till hela den internationella arbetsstyrkan.

 

Globalisera ditt gränssnitt

Man kan inte byta ut språk ord för ord. Beroende på vilket målspråk det rör sig om kan det lokaliserade innehållet ta 30–40 procent mer plats än på originalspråket.

En korrekt utformad e-learningkurs ska inte bara ta hänsyn till översättningen utan även hur den kommer att påverka innehållets längd.

Oavsett om en e-learningkurs består av ett bildspel, berättarröster i en video eller grafik med text kan behovet av ytterligare utrymme vara en rejäl utmaning för alla som skapar flerspråkigt innehåll. Ibland kan man behöva ta till kreativa vändningar eller omformuleringar.

En duktig leverantör av e-learning har en grundlig förståelse av hur olika språk korrelerar, och kan därför kringgå problemen och leverera innehåll med optimal effekt, oavsett språk.

 

Uppnå utbildningsmål för hela organisationen

På en global, uppkopplad marknadsplats som i allt högre utsträckning värderar mångfald, lokal kultur och tydliga kompetenser måste din organisations utbildningsmetoder införliva de språkliga och tekniska lösningar som vi har beskrivit i detta inlägg.

Det här kräver naturligtvis att man har en bred specialistkompetens, och därför vänder sig många stora organisationer till Summa Linguae Technologies (SLT) för att få hjälp via våra globala e-learningresurser.

SLT specialiserar sig på att skapa e-learningkurser som är personanpassade och lokaliserade för varje enskild medlem av den globala gemenskapen. Här ingår videor och animationer (t.ex. undertexter och berättarröster), textfiler, kartor, instruktioner, webbplatser, applikationer för mobila enheter och utbildningshanteringssystem.

Iwona Bak, SLT:s Global Production Director, beskriver vår filosofi: ”Vi anser att man via e-learning fullt ut bör ta vara på möjligheten att bryta sig loss ur det traditionella klassrummet med fyra väggar och ge alla deltagare – oavsett hur de som individer lär sig saker, vilken kultur de tillhör och var de befinner sig – ett engagerande och effektivt utbildningsprogram som är optimerat för deras individuella behov.”

Kontakta SLT idag om du också vill bygga upp e-learningresurser som är skräddarsydda för varje enskild deltagare, oavsett var i världen de befinner sig.