Brevdöden slår hårdast mot landsbygden

Underskattar leveransvillkoren.

Att breven minskar och paketen ökar är ingen nyhet för någon. Det är också en regel som gäller i hela vårt avlånga land, men hur väl har logistiken egentligen hängt med i utvecklingen?

Enligt PTS senaste kvalitativa undersökning finns det helt klart förbättringsområden, inte minst på landsbygden. Ett antal svarande privatpersoner och småföretag upplever nämligen att leverantörerna har så pass dålig kunskap om leveransvillkoren ute i landet och att de både underskattar och felbedömer leveranstider.

Annons

Även om utmaningarna många gånger är samma som i tätort så blir konsekvenserna större i lands- och glesbygd när servicen inte fungerar eller inte motsvarar användarnas behov, säger Emma Maraschin, chef vid PTS enhet för postfrågor, i ett pressmeddelande.

Ett fungerande system för att skicka brev visar sig också extra viktigt på landsbygden, där upplevelsen är att bredbandsinfrastrukturen inte alltid kan ersätta fysiska meddelanden på ett fullgott vis.

Det kan till exempel saknas tillgång till fiber och att använda mobilnätet är antingen inte tillräckligt, eller för dyrt.

Vi tittar nu på hur en utformning av framtidens posttjänster bör se ut för att svara mot samhällets behov. Det är mycket viktigt att vi har denna typ av underlag med oss i det arbetet, säger Emma Maraschin.

Trots bristerna verkar dock boende och småföretag på landsbygden vara relativt tillfredsställda överlag med den logistik som erbjuds, noterar PTS.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!