Byggjätten fälls för rea-fusk – ”falskt ordinarie pris”

"Inte styrkt".

Ännu en e-handlare fälld för rea-framställning genom att jämföra sitt ordinarie pris med ett rekommenderat pris.

LÄS ÄVEN: Konsumentverket vs. e-handlarnas ”rekommenderade priser”

Annons

En privatperson har anmält Byggshops annons till Reklamombudsmannen. Den anmälda reklamen är en produktsida på företagets sajt där en köksbland­are säljs. På produktsidans högra sida står det ”Rek. pris 2465 kr” i grå ton och siffrorna är överstrukna, direkt under står det ”Du sparar 1070 kr”. Därefter presenteras företagets pris i gult ”1395 kr”.

Reklamen är vilseledande, den innehåller ett falskt ordinarie pris. Annonsörens produkt anges vara nedsatt med 43 procent och ha ett pris på 1395 kronor, vilket är ordinarie pris hos andra handlare, skriver anmälaren till RO.

Bygghemma, som är koncernen bakom Byggshop, svarar att inget ordinarie pris angetts och hänvisar till sin leverantörs nätbutik som exempel på att det angivna rekommenderade priset har använts.

Det framgår av bilderna som bifo­gats i anmälan att det är ett rekommenderat pris som angetts, skriver Bygghemma.

Trots Bygghemmas förklaring bedömer Reklamombudsmannen att reklamen är vilseledande.

Reklamombudsmannen konstaterar att en genomsnitts­konsument sanno­likt får uppfatt­ning­en att den som hand­lar av annonsören kan köpa produkten till ett pris som är 43 procent lägre än vad pro­dukten säljs för hos annon­sörens konkurrenter. Annonsören har inte styrkt att det i reklamen angivna rekom­men­­derade priset är ett pris som faktiskt tillämpas på marknaden.

Reklamombudsmannen finner därför att prispåstå­endet är vilseledande och det strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!