Byggmax fälld för vilseledande Facebook-reklam

"Hade varit vilseledande med ett proportionerligt diagram".

En privatperson har anmält Byggmax till Reklamombudsmannen på grund av vilseledande reklam på Facebook. Byggmax publicerade en bild på ett stapeldiagram över elva bygghandlare, vars alla staplar var röda utom den översta som var grön och motsvarade Byggmax. Stapeldiagrammet innehöll prisuppgifter och den gröna stapeln var en femtedel mindre än den längsta röda.

Det som anmälaren finner som vilseledande är att staplarna inte börjar vid noll och inte visas i sin helhet samt att prisskillnaden ser större ut än vad den är, till fördel för Byggmax.

Annons

"Skillnaden hade varit minimal"

Enligt Byggmax är reklamen inte vilseledande. Stapeldiagrammet börjar inte på noll eftersom priserna som anges i diagrammet är på tiotusentals kronor.

Ett proportionerligt stapeldiagram som börjar på noll och som uppgår till tiotusentals kronor skulle däremot vara vilseledande för konsumenten eftersom det hade varit svårt att utläsa att "annonsören faktiskt erbjuder de lägsta priserna på varorna i fråga".

Skillnaden mellan de olika aktörerna hade varit ytterst minimal i ett diagram som börjar på noll, och i princip knappt märkbar, eftersom varorna kostar tiotusentals kronor, förklarar Byggmax i samband med anmälan till RO.

Byggmax tillägger att de, trots att bolaget inte delar anmälarens åsikter, frivilligt justerade reklamen innan de fick kännedom om en anmälan. Detta på grund av att Byggmax ville göra reklamen ännu tydligare.

Och på Facebook, i det anmälda inlägget, skriver Byggmax:

Hej alla med skarpa ögon! Vi har som många har påpekat slarvat med korrekta grafer i bilden, så vi har tagit åt oss av kritiken, slagit igång mattehjärnan och uppdaterat bilden med grafen. Vänliga hälsningar Byggmax Sverige.

Inte framställd rättvist

Summeringsvis konstaterar Reklamombudsmannen att Byggmax reklam ger intryck av att företaget har avsevärt lägre priser än vad konkurrenterna har. Enligt RO är prisskillnaden inte framställd på ett rättvisande sätt i stapeldiagrammet, och därför är jämförelserna i reklamen vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Annons
Annons