Byxrabatt fällde modejätten – punkt var inte tillräckligt

Lost in translation?

Modejätten Jack & Jones, som ägs av danska Bestseller, har blivit anmälda till Reklamombudsmannen och trillar nu dit för vilseledande reklam. Anmälan gäller en reklambanner i företagets egen e-handel på jackjones.com.

Erbjudandet som man lockat med är att köpa två par byxor och därmed få 50 procent rabatt - fast på det andra paret. Det uttrycks bland annat som “Byxor 50% Rabatt På 2. Par”. Något som en privatperson funnit vilseledande eftersom det förstås blir en mycket lägre total rabatt.

Annons

Bestseller Sverige försvarar sig i ett uttalande till RO, där man pekar på felaktig citering:

I detta avseende noterar annonsören att klaganden har citerat texten felaktigt. Enligt annonsörens uppfattning står det inte ”På 2 par”, utan ”På 2. paret”. Punkten efter siffran 2 indikerar att rabatten gäller för det andra paret. Dessutom, och följaktligen, framgår det direkt ovan, i vita versaler på mörkblå bakgrund, att rabatten gäller ”På ditt 2:a par byxor”. Annonsören anser därför att angivelsen ”På 2. paret” inte är vilseledande, varken i sig eller i förhållande till reklamen som helhet.

Bestseller erkänner dock samtidigt att 2. par inte är normalt att skriva i Sverige - och har därmed justerat till 2:a par. Det är alltså lite av ett semantikbråk, men RO konstaterar följande:

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet som att det är 50 procents rabatt om man köper två par byxor. Detta är inte fallet, utan den som köper två par byxor får 50 procents rabatt på det ena paret, skriver Reklamombudsmannen.

Jack & Jones fälls därmed för vilseledande reklam. Modehandlaren kör fortfarande reklamen på sin sajt, vad vi kan se, men man har gjort mindre justeringar samt adderat en förklarande text.

Annons