Cancerframkallande ämnen i badleksaker – nu varnas e-handlare

Så här gör du om du tror att ni säljer farliga produkter.

Kemikalieinspektionen kontrollerade sommarprylar som badsaker, strandmadrasser, badtofflor, kylväskor och trädgårdssaker och hittade för höga halter av farliga ämnen i 16 procent av produkterna. Problemen var störst på marknadsplatser på nätet men även större varukedjor hade produkter med brister.

Det är allvarligt att sommarprylar innehåller för höga halter av farliga ämnen. Även om en enskild vara ofta inte utgör en stor risk så bidrar de till vår exponeringen för kemiska ämnen. Många av de här varor används nära kroppen och de här ämnena kan skada nervsystemet, är misstänkt cancerframkallande och kan göra det svårare att få barn, säger Frida Ramström som är inspektör på Kemikalieinspektionen.

Annons

Höga halter av farliga ämnen

I tillsynsprojektet kontrollerade Kemikalieinspektionen 266 varor från 82 företag och fokuserade på billiga produkter som är framtagna för sommarsäsongen. I de elektroniska produkterna hittade myndigheten framför allt bly i lödningar och i de mjuka plastprylarna förekom för höga halter av farliga ftalater, kortkedjiga klorparaffiner och i en del fall bly och kadmium.

I kontrollerna förekom flest brister i varor sålda på marknadsplatser på webben, utanför EU. Men inspektörerna på Kemikalieinspektionen hittade även farliga ämnen i för höga halter i varor från några stora varuhuskedjors webbutiker i Sverige.

Inspektörerna menar att den korta säsongen för varorna innebär en risk för att de som tillverkar och importerar varorna inte lägger lika stora resurser på att kontrollera varorna.

Det är viktigt att företagen har kemikaliekoll även på varor som tillverkas för kortare säsonger och till ett lågt pris. Kemikaliekontroll innebär inte bara att ställa krav på leverantörerna utan också att följa upp hur kraven efterlevs, säger Frida Ramström.

Återförsäljarna lika skyldiga

Det är du som tillverkar, importerar eller säljer varor, kemiska produkter eller bekämpningsmedel som har ansvar för att produkterna uppfyller kraven i lagar och regler om kemikalier. Det gäller oavsett om du säljer dem i en fysisk butik eller i din webbutik.

Så här undviker du att sälja gift

Om du är e-handlare och återförsäljare av den här typen av varor finns det flera saker att tänka på:

  • Köp endast varor från seriösa leverantörer med dokumenterad kunskap om kemikaliekraven i EU-lagstiftningen för varor.
  • Skaffa kunskap om vilka kemikaliekrav som ställs på den typen av varor som du säljer.
  • Ställ specifika krav på din leverantör om vilka kemikaliekrav de ska uppfylla och begär in testrapporter som visar att varorna klarar dessa krav.
  • Kontrollera att leksaker och elektriska produkter som du säljer har all relevant märkning.
  • Låt göra egna tester av stickprover för att följa upp kraven du ställt på din leverantör.
  • Undvik ämnen på kandidatförteckningen.
  • Bevaka Safety Gate för att se i vilken typ av varor som myndigheter hittar brister.
  • Om du är osäker kontakta din branschförening, anlita en konsult eller kontakta Kemikalieinspektionen.

Om du som företagare inte följer kemikaliereglerna kan du få försäljningsförbud och bli tvungen att återkalla produkten från dina kunder. Du kan också bli skyldig att betala miljösanktionsavgift. Vid allvarliga regelöverträdelser kan du åtalas för miljöbrott, det skriver Kemikalieinspektionen på sin hemsida.

Annons
Annons