Cellbes på väg uppåt igen – slår en halv miljard

Klarar skiftet från katalogen.

Nätbutiken Cellbes, som är en del av e-handelskoncernen Consortio Fashion Group, har nu släppt sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Bolaget, med rötter inom postordern, meddelar att kundernas preferenser fortsatt går över från den traditionella katalogen till e-handel.

Kundbeteendet övergår mer och mer till att vara e-handelsdrivet och mindre katalogdrivet, även om kataloger alltjämt är en viktig marknadsföringskanal, skriver Cellbes i redovisningen.

Annons

Trots eventuella svårigheter i detta skifte, Cellbes har tidigare under flera år sjunkit i omsättning, så kan företaget nu visa upp en försäljningstillväxt på över 10 procent. Omsättningen steg 2017 och för 2018 så kan Cellbes återigen rapportera en ökning och visa upp en försäljning på över en halv miljard, närmare bestämt 506,5 miljoner kronor.

Bolagets omsättningstillväxt har fortsatt öka också i är, dels på grund av en ökad marknadsbearbetning, en stark e-handelsmarknad och ett starkare erbjudande.

Företaget gör ett något sämre resultat än året innan men rörelseresultatet är fortsatt positivt och landar på 37 miljoner kronor.

2019 har börjat starkt och bolaget avser att fortsätta på den inslagna resan med att ytterligare stärka varumärket, öka kännedomen och fortsatt utveckla kollektionema.

Annons