Chiquelle lockar köpare – men anbuden för låga: ”Förlänger”

"Har bara gällt delar av rörelsen".

E-handlaren Chiquelle växte och blev mer och mer populär. Under 2021 ökade man försäljningen från 52,5 till 71,1 miljoner kronor och vände dessutom till lönsamhet.

Men under 2022 kom en riktigt tuff smäll. Försäljningen var förvisso i paritet med året innan, men på sista raden lyste en förlust på -15,4 miljoner illrött.

Annons

Det blev början på slutet för bolaget, som i början på oktober i år försattes i konkurs. En process som fortfarande är fortgående. Det visar sig nämligen att budgivningen på den tidigare så heta e-handeln inte varit tillfredsställande.

Vi har fått konkreta anbud, men har valt att förlänga anbudstiden till den 17 november då vi ansåg att buden vid den första tidpunkten inte var tillräckligt bra. Hittills har anbuden endast gällt delar av rörelsen. Men nu väntar vi på att anbudsfristen ska löpa ut innan vi återupptar dialogen med intressenterna, säger Erik Dunbäck Pekkari, konkurshandläggare vid Ackordscentralen, till Ehandel.

Exakt vilka intressenterna och budgivarna är kan man dock inte gå in på i dagsläget. Däremot bjuder han på en generell överblicksbild.

Det är lite blandat. Det finns både mindre och större aktörer som visat intresse. Men sen kan jag inte gå in på vilka som lagt konkreta bud.

Varulagret eftertraktat

Huruvida varumärket och e-handeln får nytt liv under nya ägare är ännu oklart. Där har intresset nämligen varit av det svagare slaget. Istället har intressenterna velat lägga vantarna på kläderna.

Det har främst funnits intresse för varulagret, inte lika mycket på immateriella rättigheter. De vi tror kan ha ett större intresse av e-handelsdelen har inte lagt något bud än.

Hur ser det ut med butiksdelen?

Butiksdelen är avvecklad från konkursboets sida. Vi hade en fortsatt drift under två veckors tid, därefter har lokalerna lämnats åter till fastighetsägarna.

Annons

En annan springande punkt i ärendet var att flera anställda uppgivit att de saknat löneutbetalningar. Beslut har dock fattats om att de anställda ska få ersättning i form av statlig lönegaranti.

En konkursansökan lämnades in i juli månad, så man har räknat från det tillfället. Sen kan jag inte gå in på exakt hur mycket lönegarantin täcker, eftersom ser olika ut från person till person, säger Erik Dunbäck Pekkari.

Annons