Clean Eating fick underkänt – agerar snabbt

"Ett säljande påstående som inte är relevant".

Hälsolivsmedelsmärket Clean Eating, som Katrin Zytomierska står bakom, fick inte godkänt på Miljöförvaltningens livsmedelskontroll, där det kontrolleras ifall företag följer lagstiftningen. I värsta fall kan ärendet sluta med att myndigheten sätter förbud mot fortsatt försäljning.

De punkter som företaget inte fick godkänt på var bland annat allmän märkning, påståenden samt information på sajten.

Annons

Enligt kontrollrapporten lyfte Clean Eating ”Utan tillsatt socker” på flera produkter, utan att lägga till att de innehåller naturligt förekommande socker. Myndigheten ifrågasatte även påståendet "nyttig frukost" på en etikett, då det är ett oklart hälsopåstående.

Miljöförvaltningen pekade också på ett mjölkchoklads ingrediensförteckning som man menar är "otydlig och troligen även ofullständig".

Ofullständig eftersom kola är en sammansatt ingrediens, vilkas ingredienser inte framgår, skriver man i rapporten och tillägger att "Fri från palmolja" bedöms som ett säljande påstående för produkten som inte är relevant.

Clean Eating agerade snabbt och har redan börjat rätta till sina missar och fel. Viktiga åtgärder då Miljöförvaltningens uppföljande kontroll kommer att ske oanmält. Clean Eating kommer även att få stå för avgiften för extrakontrollen.

Det är en avgift som faller ut beroende på hur mycket tid vi måste lägga i ärendet, säger Helena Rosén, livsmedelsinspektör, till Ehandel.

Misslyckas bolaget med någon punkt under nästa kontroll och myndigheten kommer fram till att lagstiftningen inte följs, kommer beslut om föreläggande eller försäljningsförbud att fattas.

Annons