Dåliga nyheter för e-handlarna – ”löntagarnas värsta fiende”

"Sverige har i flera år haft en låg tillväxt i BNP per capita".

Det ekonomiska läget i Sverige blir allt mer pressat. Det sa finansminister Elisabeth Svantesson (M) på en pressträff på onsdagen.

Läget är osäkert och ekonomin pressas från flera olika håll. Det är hög inflation, samtidigt som vi befinner oss i början på en lågkonjunktur, konstaterade Elisabeth Svantesson, under pressträffen.

Annons

Det mesta tyder även på en svag utveckling framöver, när köpkraften urholkas av höga priser och stigande räntor. Hushållen är dessutom extra känsliga för räntehöjningar, då en majoritet har rörliga boräntor.

Svenska hushåll är räntekänsliga vilket leder till att både konsumtionen och aktiviteten på bostadsmarknaden sjunker när räntorna stiger snabbt, sa Elisabeth Svantesson.

"Löntagarnas värsta fiende"

Det är också problematiskt för köpkraften att den underliggande inflationen, rensat för energipriser, fortsatte att öka i januari. Detta är förstås dåliga nyheter för handeln. Som Ehandel rapporterat var februari den elfte månaden i rad som handelsbranschen såg negativt på de kommande tre månadernas försäljning, lönsamhet och antalet anställda.

Inflationen är löntagarnas värsta fiende. En viktig och prioriterad uppgift för finanspolitiken i det här läget är att lätta på trycket för hushåll och företag utan att elda på inflationen ytterligare, sa Elisabeth Svantesson.

Även antalet varsel och konkurser har ökat de senaste månaderna, och arbetslösheten väntas öka i år och under nästa år.

Sverige har i flera år haft en låg tillväxt i BNP per capita och en hög arbetslöshet jämfört med andra EU-länder. En av regeringens viktigaste uppgifter den här mandatperioden är att genomföra reformer som ökar produktiviteten och får fler människor i arbete, konstaterade Elisabeth Svantesson.

Annons