Därför väljer företagen bort ny teknik – trots stort intresse för AI

"Det är svårt att förutspå".

Svenska företag är positiva till ny teknik som AI, VR och AR. Trots det väljer många att stå utanför och inte implementera det i sin butik. Men varför då? Det har Svea Ekonomi tagit reda på och svaret är inte så komplicerat som man kanske först kan tro.

Antingen känner man att man saknar kompetensen på företaget, eller så är det för dyrt - kanske till och med både och. Men sju av tio företagare är övertygade om att ny teknik skulle ha en positiv inverkan på försäljningen.

Annons

Och det verkar vara AI som drar störst intresse. Bland de svarande uppgav nämligen 20 procent att det skulle få störst positiv effekt på deras försäljning.

Det är svårt att förutspå vilken effekt ny teknik kan ha på ens företag. Det finns flera exempel på hur det visat sig vara gynnsamt för en specifik bransch medan det för många fortfarande är outforskat. För bolag med digital försäljning ligger dock AI som teknik nära verksamheten. Lagerhållning, CRM-system och kundtjänst är bara några av de områden som förändrats markant sedan AI:s entré, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Men har man inte stålarna eller kompetensen att själva ta tag i den biten finns det andra alternativ. De digitala marknadsplatserna har satsat hårt på att tillgängliggöra de verktyg man kan behöva om man säljer på deras plattform. Och 41 procent är ganska eller mycket positiva till externa digitala marknadsplatser.

"Visat sig vara viktig"

Däremot säger varannan svensk e-handlare blankt nej till att anpassa sin webbutik som en följd av Amazons intåg i landet.

Det ska bli intressant att följa hur företagarna nu väljer att förhålla sig till jättens entré. Den svenska e-handeln är välmående men lanseringen av Amazon innebär konkurrens. Samtidigt vet vi från vår rapport att den personliga kontakten visat sig vara viktig vid köptillfället för inköparen, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Vilken ny teknik tror du skulle kunna ha störst positiv inverkan på er totala försäljning idag?

 • AI (personligt anpassade erbjudande, automatiserad chatrobot etc), 20%
 • VR (ett virtuellt showroom etc), 15%
 • Nya transportmöjligheter (t.ex. leverans med drönare), 8%
 • AR (t.ex. att kunna placera ut produkten/varan i dess tilltänkta miljö), 6%
 • Röststyrning (t.ex. integrering av produkterna i Google Home), 1%
 • Annat, 4%
 • Ingen ny teknik skulle ha en positiv inverkan på vår försäljning, 34%
 • Vet ej, 12%

Vad är din allmänna inställning till ny teknik och dess inverkan på er totala försäljning?

 • Mycket positiv, 35 %
 • Ganska positiv, 35 %
 • Varken eller, 27 %
 • Ganska negativ, 2 %
 • Mycket negativ, 1 %
 • Vet ej, 1 %

Vilken är din allmänna inställning till externa digitala marknadsplatser?

Annons
 • Mycket positiv, 11 %
 • Ganska positiv, 30 %
 • Varken eller, 44 %
 • Ganska negativ, 11 %
 • Mycket negativ, 3 %
 • Vet ej, 3 %

Vilken är den vanligaste anledningen till att ni inte implementerar ny teknik på ert företag?

 • Vi ser ingen nytta med ny teknik, 32%
 • Det är för dyrt, 16%
 • Vi saknar rätt kompetens, 13%
 • Långsamma interna processer, 11%
 • Vi har dåliga erfarenheter, 1%
 • Annat, 20 %
 • Vet ej, 6 %

Annons