De fyrdubblade sin e-handel i USA: “Tydligt att vi har landat rätt”

"Ett bra styrkebesked inför hösten".

I en extrainsatt månadsrapport så meddelar det svenska bolaget Simris Alg sin månadsförsäljning, då försäljningsökningen bedöms avvika från marknadens förväntningar. Bolaget har nämligen fått se försäljningen rusa av företagets egentillverkade kosttillskott.

Omsättningen under juli landade på 693 000 kronor, driven av företagets e-handel på den amerikanska marknaden. En siffra som kan jämföras med hela det andra kvartalet, vilket endast genererade en omsättning på 256 000 kronor.

Annons

Vi har under hela våren sett en stadig ökning i USA, men en fyrdubbling av e-handeln hade vi inte ens själva kunnat räkna med. Det är tydligt att vi har landat rätt i vår marknadsföring och att folk börjar få upp ögonen för Simris, kommenterar Fredrika Gullfot, grundare och VD.

Tagit in 29 miljoner kronor

Simris Alg har lanserat sina första konsumentprodukter i just USA och e-handeln där ökade med 322 procent under juli månad. Företaget bedömer samtidigt att försäljningsökningen kommer att hålla i sig.

Sommarmånaderna innebär normalt viss stiltje för handeln, så de här siffrorna är ett bra styrkebesked inför höstens försäljning.

Företaget fick nyligen in 29 miljoner kronor via en företrädesemission och den 20 juli avbröt man även den korttidspermittering, för samtliga medarbetare, som införts på grund av coronapandemin. Bolaget har även börjat rekryte­ra för att stärka organisationen inom försäljning och marknad.

Annons