De ger anställda ledigt – för att rösta grönt i EU-valet: ”Har makten”

Vill få till en förändring med stor kampanj.

Kan företag hjälpas åt att öka valdeltagandet i EU-valet? Det tror i alla fall outdoorvarumärket Patagonia och havredrycksbolaget Oatly, som gått samman i en gemensam kampanj.

Genom att ge anställda inom EU ledigt för att gå och rösta och en intern informationskampanj för att anställda ska engagera vänner, familj och nätverk, hoppas man göra just detta.

Annons

Patagonia har en lång historia av att agera sig i ökat valdeltagande genom initiativ som Time to Vote, en opolitisk rörelse bestående av mer än 2020 medlemsföretag i Nordamerika. I valet till Europaparlament ser anledningarna till det låga valdeltagandet annorlunda ut, särskilt bland yngre väljare, säger Nina Hajikhanian, general manager för Patagonia, i en kommentar.

Men det handlar inte bara om att uppmana medborgare att nyttja sin rösträtt, utan det sker också med en förhoppning om att de ska göra så för klimatets skull. Man hoppas alltså få fler att gå och rösta på gröna alternativ.

Utfallet av det kommande EU-valet har stor påverkan på miljön. Beroende på resultatet kommer vi att se en politik som antingen hjälper oss alla eller riskerar våra barns och barnbarns framtid på jorden, säger Jean-Christophe Flatin, vd för Oatly.

"Stå fast vid gröna given"

Han hoppas också på att fler företag nu ska göra Patagonia och Oatly sällskap för att både få upp valdeltagandet och få fler att gå och rösta med miljön i åtanke.

Vi engagerar också politiker för att uppmuntra dem att stå fast vid den gröna given och främja politik och företag som arbetar mot en mer hållbar framtid. Men fler företag med oss behöver höja sina röster och agera. Ja, vi människor är ansvariga för klimatförändringarna, men det positiva är att vi också har makten att hitta lösningar. Ett första steg i denna riktning är att använda demokratins kraft för att hjälpa till att skapa förändring, säger han.

Annons