De lämnade Nordic Nest för att styra upp Sveriges e-handelslogistik

"Logistik handlar om kontinuerlig utveckling".

Ett logistikkonsultbolag som vill blanda den traditionella och teoretiska metoden med närvaro i det praktiska genomförandet för att förstå och utveckla detaljerna till en helhet. Så beskriver trion bakom det nystartade startupen Logistified sitt nystartade företag. Företaget riktar särskilt in sig på att förenkla logistiken för e-handelsföretag, och grundarna Staffan Bååth, Michael Hartzell och Anton Svensson borde veta vad som efterfrågas. De har nämligen själva varit e-handlare i 20 år tillsammans.

Satt i lagerledningen

Nu har de brutit sig ur Nordic Nest - före detta DesignOnline - där de satt i lagerledningen, och istället lanserat sin nya logistiktjänst.

Annons

Vi riktar oss till alla svenska bolag som bedriver verksamhet inom lager- och logistik. Då vi själva har varit verksamma inom ett av Sveriges mest lönsamma e-handelsbolag ligger e-handeln oss extra varmt om hjärtat, säger Logistifieds vd Michael Hartzell till Ehandel. 

Vad tar ni med er från åren inom ett e-handelsföretag? 

Vi tar med oss erfarenheten om vad som faktiskt krävs för att bibehålla och skapa effektivitet i en kraftig tillväxtresa. Erfarenheter så som nybyggnation, lagerflytt, implementering av affärssystem och WMS, samt layout-, processer- och flödesuppsättningar. Inte att förglömma faktorer såsom planering och styrningen av resurser och personal, som är minst lika viktigt som själva flödet för att skapa en effektiv logistik. Logistik handlar om kontinuerlig utveckling, cyklar du inte så faller du.

"En självklarhet med fysisk närvaro"

E-handeln har under de senaste åren vuxit i hög fart och med det ökande antalet order, har det förstås även skett en ökning i kraven på logistiken. Till det kommer tillfälliga toppar och dalar i e-handelsförsäljningen, som Logistified menar kan vara svåra för e-handeln att hantera. Nu hoppas trion bakom det nya bolaget på att kunna göra logistiken mer flexibel och kundanpassad.

Utmaningen ligger i kraftig tillväxt, kampanjstyrd försäljning samt ökade leveranskrav till kund, vilket leder till kraftiga variationer i resursåtgång, planering och styrning. Kombinationen medför andra krav på logistiken, man riskerar att över- eller underleverera i perioder, vilket kostar. Prioritering måste ligga i att jobba smartare med sina resurser och inte enbart tillsätta nya annars riskerar man att fördelen med volymtillväxt går förlorad, om målet är att vara lönsam. Att skippa stötvisa insatser för att istället strategiskt arbeta med logistiken leder till att den anpassas efter respektive bolags egentliga behov istället för att man springer på samma bollar som alla andra. 

Vad skiljer er från andra logistiktjänster?

Hög närvaro i projekten. Logistiken är inte svart eller vit, alla företag hanterar den olika. Vi vill distansera oss från att fatta generella beslut enbart i “mötesrummet”. Därför ser vi det som en självklarhet med fysisk närvaro i genomförandet där logistikens möjligheter och utmaningar synliggörs på en annan nivå. Medarbetarnas delaktighet och motivation på förändringsresan är avgörande för att teorierna ska kunna lämna excelarket. Att ge medarbetarna förståelse och ägandeskap för hur man ska jobba med nya tekniker och nya tankesätt gör att rätt beteenden kan skapas i praktiken.

Ska höja logistikens status

Den som anlitar Logistified utlovas hjälp med allt från utredningar kring lagerbehov till implementeringar av affärssystem. Tanken är som sagt att ge e-handlarna en helhetslösning när det kommer till logistiken.

Annons

Vad har ni för mål de kommande åren?

Att göra effektiv logistik tillgänglig för alla, samt höja logistikens status och nytta. Att visa på logistikens möjlighet som konkurrensmedel. Vi vill nå ut till och hjälpa så många e-handlare som möjligt, göra något vi brinner för och samtidigt ha kul på vägen, avslutar Michael Hartzell.

Annons