De ska guida e-handlarna till rätt plattform: ”Inte många oberoende”

"Ju lägre kunskap man har desto lättare är det att bli bortdribblad".

Snygga powerpoints, stora löften och kostnader som lätt skenar iväg. Vägen till en ny e-handelsplattform kan vara full av krångliga hinder, speciellt för de beställare som inte har så stor kompetens och erfarenhet själva. Och den gruppen är stor.

Det menar gänget bakom Commerce Mind, en ny och oberoende tjänst som ska hjälpa e-handlare att lyckas med sina e-handelsprojekt och plattformsval. Bakom företaget står de fem grundarna Tobias Bergström, Martin Zellman, Anders Ekdahl, Rickard Jönsson och John Järpling som alla tidigare har arbetat för e-handelsleverantören Avensia.

Annons

Commerce Mind lanserades den 18 augusti och det dröjde inte länge förrän bokningarna började strömma in. För närvarande har företaget sex pågående uppdrag, där Lyko är en av kunderna.

Vi ser ju att e-handel är kärnverksamhet för de flesta handelsföretagen. Samtidigt är kompetensen för att köpa och driva större utvecklingsprojekt inom e-handel väldigt låg. Och det är inte så konstigt att den är låg för om man kör ett större strategi- eller plattformsprojekt vart femte år så går det inte att ha den erfarenheten eller kompetensen inhouse, säger Tobias Bergström, och fortsätter:

Många företag driver sina projekt med kompetens och erfarenhet som är bristfällig och det kostar pengar, både rent samhällsekonomiskt och för företagen. Många projekt blir dyrare än vad de borde bli och de genererar inte de resultat som de borde generera.

"Stor vikt vid oberoendet"

Gänget bakom Commerce Mind beskriver det som att de tillsammans har 80 års erfarenhet av e-handel och digital utveckling. De besitter olika bakgrunder och kompetenser - allt från affärsutveckling till arkitektur och projektledning - som kan behövas i olika e-handelsprojekt.

Ambitionen är att det nystartade bolaget ska gå in och hjälpa e-handlare under en begränsad period. Eftersom de har olika kompetenser räknar de med att varje projekt kommer att sysselsätta flera av dem.

Vi är i dag fem personer med väldigt olika kompetenser inom e-handel och dessutom har vi vårt nätverk som vi har anskaffat oss under den här tiden.

Redan efter två veckors verksamhet gick Commerce Mind break-even, och intresset för bolagets tjänst ska alltså ha varit stort.

Det har varit en stor efterfrågan på den här typen av tjänster just eftersom det inte finns så många som är oberoende. Vi lägger väldigt stor vikt vid just vårt oberoende. När vi har stött på kunder i många sammanhang har de fått råd och tips från konsultbyråer där det tjänas pengar på att rekommendera vissa plattformar och det kan vara ett skadligt beteende, säger Martin Zellman.

Annons

Ju lägre kunskap man har desto lättare är det att bli bortdribblad. Det är ju som att man skulle bygga ett hus och bara låta byggherren gå in fritt och börja bestämma efter eget huvud, då har du ju ingen aning själv om vad som blir rätt och är rimligt ifall du inte har kunskapen eller tar in en oberoende konsult.

Varför tror ni att e-handeln har hamnat i det här problemet?

Jag tror att det finns en huvudanledning och att det är att man internt på företaget inte har definierat sitt faktiska affärsmål med e-handeln, säger Tobias Bergström.

"Många tar sig vatten över huvudet"

Han tar upp att exempelvis försäljningschefen, marknadschefen och IT-chefen ofta har olika mål med en ny e-handelsplattform.

Och har du olika mål så kommer det att spreta. Samtidigt finns det många konsulter och implementatörer som inte ens ställer frågan om vad det är den nya e-handeln ska åstadkomma.

Martin Zellman tillägger att många har förhoppningen att en ny plattform ska lösa alla problem, och så blir det i regel inte. Han tycker att beställningsprocessen ofta blir fel från början. Kunden, det vill säga e-handlaren, bestämmer sig för att byta plattform och börjar sedan att lista diverse krav. Sedan tar man in ett antal byråer som alla visar upp vad de kan och vilka referenser de har.

Och sen sitter kunden ändå där i slutändan och har inte den kunskapen som krävs för att göra ett kvalificerat val. Hur ska man kunna göra det urvalet? Vi har pratat med storbolags-vd:ar och fått höra att man gått på magkänslan. Är det så man väljer plattform så köper man grisen i säcken.

Han tillägger att de flesta byråer är väldigt kompetenta och har integritet men att de många gånger upplever att beställaren är otydlig i sina önskemål.

Det ligger väl leverantörens intresse att få en nöjd kund?

Många har absolut integritet och tackar hellre nej om de känner att det inte är en bra matchning. Men i branschen generellt finns det absolut många bolag som har tagit sig vatten över huvudet och stöter man bort kunden är det ofta för att man tycker att kunden är för liten, säger Martin Zellman och understryker att han tycker att många företag verkligen gör ett bra jobb.

Jag tror inte att någon aktivt försöker lura in en kund i något som de vet är fel.

Tackar nej till kickback

Tobias Bergström och Martin Zellman nämner flera gånger att just oberoendet är det som särskiljer Commerce Mind från andra aktörer i branschen.

Samtidigt kommer ni allihop från just Avensia, går det att vara helt oberoende då?

Det brukar vara antingen eller där, vissa tänker att vi kommer att lyfta fram Avensia eftersom vi har arbetat där och andra tänker att vi tvärtom inte kommer att göra det, av samma anledning, säger Martin Zellman, och tillägger:

Vi känner ju vår förra arbetsgivare väldigt väl så det är klart att i de fall där vi tror att de är rätt kommer vi ju låta kunden få veta det men det kommer alltid att finnas alternativ. Avensia är ju erkänt duktiga så det vore konstigt om man inte förde diskussioner med dem som med alla andra.

Men Commerce Mind kommer aldrig att acceptera någon form av kickback eller annan ersättning från leverantörerna, lovar Tobias och Martin.

Man kan ha integritet utan att vara oberoende men någonstans är det det här oberoendet vi har suktat efter i ett antal år. Har vi inte vårt oberoende så har vi ingenting, då har vi ingen roll att spela på marknaden. Så det är jätteviktigt. Vi ska alltid vara på kundens sida och inte på någon annans, avslutar Tobias Bergström.

LÄS ÄVEN: Krönika: Plattformsbytet som nästan krossade mig

Annons