De skickade flest mejl: “Våra erbjudanden är uppskattade”

“Det viktiga är att det är tydligt för kunden”.

Meds, Royal Design, Desenio och Caia Cosmetics hamnade i topp - eller i botten beroende på hur man ser på det - när vi på Ehandel undersökte hur frekvent 10 e-handlare skickar ut mejl till nya kunder.

Under en period på drygt fem veckor skickade Meds ut totalt 30 mejl medan Royal Design, Desenio och Caia Cosmetics fick iväg 26, 24 respektive 14 mejl. Då har vi räknat in både mejl relaterade till den aktuella ordern och mejl som skickats ut i reklamsyfte.

Annons

En viktig strategi för att nå ut till kunderna, menar de aktuella e-handlarna. Alla fyra butikerna ovan vittnar om att just marknadsföring via e-mail är en viktig marknadsföringskanal för dem.

Den e-handlare som skickade flest mejl skickade ut 30 stycken på drygt fem veckor, den som skickade minst antal nöjde sig med 4 st under samma period. Vad tänker ni om det?

Vi testar hela tiden olika frekvens på våra kunderbjudanden. Vill ogärna kommentera konkurrenter men kort kan man säga att vi utgår från att alla andra gör samma sak. Den period ni undersökt innehåller bland annat Black Week vilket bidrar till högre frekvens, säger Carl Jansson, marknadschef på Meds.

Den frågan är lite svår att svara på utan att veta om de undersökta e-handlarna befinner sig inom samma vertikal och om storleken på bolagen är jämförbar, eftersom det ger olika förutsättningar. Men för vår egen del kan det variera en hel del beroende på säsong, och följer i regel ganska väl sökefterfrågan och försäljningskurvor med en tydlig peak i frekvens under november och december, säger Isabelle Blanc, Head of Content & CRM på Royal Design.

Flera av aktörerna lyfter, precis som Carl Jansson på Meds, fram att Singles Day, Black Week och Cyber Monday ägde rum under den aktuella perioden.

I undersökningen ligger Black Week och jag gissar att det är en period där många kommunicerar sina erbjudanden och skulle man mätt en annan period skulle nog resultatet sett helt annorlunda ut hos de flesta, kommenterar Mikael Snabb, vd på Caia Cosmetics.

Vi har helt enkelt extremt många fina erbjudanden att förmedla till våra kunder under den här perioden! Vi följer noggrant nyckeltal som visar hur våra prenumeranter reagerar på den ökade frekvensen, som exempelvis öppningsgrad och avregistreringsnivåer. Här ser vi att bland annat öppningsgraden snarare ökar än minskar under november, vilket tyder på att våra prenumeranter vill ta del av våra många erbjudanden, lägger Isabelle Blanc till.

Det är numera standard hos de flesta att ha rutor där kunden får kryssa i själv om hon eller han vill ta emot erbjudanden via mejl. Hos en del e-handlare är de här rutorna dock förikryssade, vilket innebär att man som kund aktivt måste välja bort reklammejlen om man nu inte vill ha dem.

Annons

De fyra e-handlarna som skickade mest reklam hade alla, utom Meds, förikryssade reklamrutor. Meds har istället en variant där kunden aktivt ska kryssa i rutan om man inte vill ha reklam.

Liksom frekvens tittar vi hela tiden på olika kundresor och bygger testramverk för optimering. Det viktiga är att det är tydligt för kunden och att det är enkelt att både välja och välja bort viss kommunikation, säger Carl Jansson på Meds.

Vår uppfattning är att företag får kommunicera med sina befintliga kunder och att kunder förväntar sig det. Samtidigt gör vi det lätt för kunden att själv kunna undanbe sig marknadskommunikation, både vid köptillfället och vid varje utskick, tillägger Fredrik Palm, vd på Desenio.

Mikael Snabb på Caia Cosmetics är inne på samma linje.

Våra kunder erbjuds att avregistrera sig från våra mailutskick och de kan också välja att pausa utskicken i 30 dagar. Det är viktigt för oss att inte maila kunder som inte vill ha våra e-mail, säger han.

Det allra viktigaste är förstås att det blir tydligt för kunden att det är valbart att motta marknadsföringsutskick eller ej. En kund som inte vill ha e-postutskick från oss konverterar troligtvis inte särskilt bra i den kanalen. När du är ny som prenumerant hos oss mottar du ett välkomstmail där vi tydliggör vilken typ av kommunikation du kommer att motta framöver, vilket vi tycker är ett bra sätt att ge kunden ”en andra chans” att ta ställning till om det är en kommunikationskanal som passar henne, säger Isabelle Blanc.

På det stora hela menar de e-handlare vi talat med att kunderna uppskattar deras utskick. De mejl som vi i det här testet har kategoriserat som reklam på grund av att de inte hade med vår order att göra, består egentligen av allt från erbjudanden till inspiration och information om nya produktsläpp, menar de.

Det är ganska få kanaler som erbjuder möjlighet att kombinera information om erbjudanden med renodlad inspiration och nyheter på en och samma gång. Våra marknadsföringsutskick innehåller inte sällan en blandning av dessa, och vi vill gärna uppnå en magasinliknande känsla i komprimerat format där vi strävar efter att inspirera våra kunder. Vi jobbar såklart datadrivet och mot utökad personalisering men vill också ha kvar ett visst mått av ”allt till alla”, eftersom vi är duktiga på att förmedla trender och inspirera, säger Isabelle Blanc.

Mikael Snabb på Caia Cosmetics tar dessutom upp att mängden mail är beroende av vilket intresse kunderna visar. Eftersom vi har öppnat de flesta mejl i syfte att undersöka deras innehåll, har Caias algoritmer fått uppfattningen att vi är intresserade.

Hade du inte öppnat hade du segmenterats bort och inte fått lika många mail under Black Week. Vi lägger ner mycket tid och kraft för att skapa relevanta och informativa mail för att inte störa våra kunder i onödan.

Men faktum kvarstår. De här fyra e-handlarna - och framför allt Meds, Royal Design och Desenio - skickade betydligt fler mejl än de övriga sex butikerna som ingick i testet. Finns det inte en risk att det blir för mycket?

Det finns alltid en risk men man ska hålla i åtanke att under tidsperioden ni nämner ingår både tiden innan Black Week, själva Black Week och Cyber Monday. Perioder där vi hade olika erbjudanden varje dag. All tillgänglig data talar för att våra erbjudanden är uppskattade av våra prenumeranter, säger Carl Jansson.

Det är en fråga som är svårt att ge ett generellt svar på då preferenser skiljer mellan olika personer. Det är möjligt att det skulle uppskattas av vissa mottagare att få ställa in frekvensen och det är något vi tittar på en bra lösning för, säger Fredrik Palm.

LÄS ÄVEN:
122 mejl på 5 veckor – vi kartlägger e-handlarnas utskick
Mejlbomben uteblev: “Handlare som skickar 30 mail förstör”

Annons