Förslaget: Tvinga e-handlarna att redovisa fraktens klimatpåverkan

"Kunderna har väldigt begränsade möjligheter".

Med den växande e-handeln och den alltmer uppmärksammade hållbarhetsfrågan så har frakten hamnat under lupp. Därför har Trafikanalys fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handeln. Nu har man inkommit med några förslag på hur de kan effektiviseras.

En viktig förändring med e-handeln är att privatpersoner blir en direkt aktör i godstransport-systemet. Som e-handelskunder kan de välja hur och var varorna ska levereras, och hur snabbt det ska gå. Samtidigt har kunderna ofta väldigt begränsade möjligheter att avgöra vilka miljöeffekter olika leveransalternativ får, säger Camilla Hållén, projektledare vid Trafikanalys.

Annons

Ett av förslagen är att e-handelsföretagen ska göra de mer miljövänliga fraktalternativen förvalda. Om kunden vill ha ett mindre grönt fraktalternativ behöver vederbörande alltså själv aktivt göra det bytet. Man vill även att e-handelsföretagen åläggs att redovisa de olika leveransalternativens miljöpåverkan för kunderna.

Bör överväga styrmedel

Trafikanalys nämner också e-handelns kamp mot ineffektiva förpackningar och omfattande returer och säger att staten bör överväga styrmedel om problemen inte åtgärdas.

Slutligen anser man också att det finns ett behov av att samordna branschens aktörer för gemensamma åtgärder för mer hållbara e-handelstransporter.

Tanken är att staten tar initiativ till en färdplan, men att e-handelsbranschen och paketdistributörer bjuds in för att arbeta fram planen och som de sedan gemensamt kan stå bakom och genomföra, säger Camilla Hållén.

Annons