Den nya lagen är här och ingen vet vad som händer

Idag, den 13 juni 2014, träder den nya distans- och hemförsäljningslagen i kraft, som samtidigt byter namn till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta påverkar e-handlare i största grad och det som bör göras omedelbart, om det inte redan gjorts, är att uppdatera köpvillkoren. En stor del av den nya lagen är nämligen ökat informationskrav ifrån nätbutikens sida.

Den nya distanshandelslagen är nu här och den rör runt en del i den legala grytan kring handel på nätet. Främst av allt ökar informationskravet på e-handlare. Du skall i princip informera kunden om allt som kommer och kan hända i köpprocessen. I de fall där du inte informerar enligt lagens krav kommer du indirekt bli straffad. Berättar du exempelvis inte att det är 14 dagars ångerrätt så får kunden ett år på sig att returnera sin vara.

Information om den nya lagen

Annons

Svensk Digital Handel har släppt en guide till sina medlemmar. Den är på 21 sidor plus tre bilagor. Är du inte medlem kan du säkert be en e-handelskompis om en kopia. Fyndiq har även gått ut med information om den nya lagen till sina säljare.

Idag släppte även Konsumentverket lite information om den nya lagen. De har bland annat lagt upp en ångerblankett och en standardmall för information om ångerrätten. Media i stort verkar dock främst fokusera på att ångerrätten nu även gäller gatuförsäljning.

Förändringar i ångerrätten

Gällande ångerrätten så är det en av de stora punkterna i den nya lagen. Från och med idag kan konsumenter nämligen skicka tillbaka använda varor. Det skall sedan ske ett värdeminskningsavdrag och Konsumentverket skriver följande:

– Nytt är att en konsument kan ångra ett köp även om han eller hon har hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt. Om en konsument ångrar sig har näringsidkaren då rätt att få ersättning för en varas värdeminskning – vilket innebär att konsumenten får tillbaka mindre pengar än vad han eller hon ursprungligen betalat för varan.

Det verkar ligga hos säljaren att besluta om detta värdeminskningsavdrag. Ett avdrag som förstås är svårt att bestämma och där det garanterat lär bli friktion mellan säljare och kund.

Glöm ej informera kunden

Precis som tidigare nämnts så krävs också att kunden informerats om detta innan köp. Har du som säljare inte informerat om denna avdragsrätt så har du inte den.

Annons

Du måste även göra det tydligt för kunden att ett klick på knappen "slutför köp" innebär en betalningsförpliktelse. Annars kan kunden hävda att hen inte är betalningsskyldig. Trygg E-handel rekommendera en ruta, som aktivt måste klickas i, med texten:

"Jag har läst och godkänner säljarens försäljningsvillkor och accepterar att köpet innebär ett betalningsansvar."

Som ni kanske förstår är det viktigt att se över sina villkor, gärna igår. Vi önskar att vi idag hade tydligare information kring värdeminskningsavdraget men så är inte fallet. Det blir förmodligen någon form av prejudikat som kommer styra denna process framöver.

KOV ser tolkningsproblem

Tills dess, se över era villkor för annars kan kunderna sitta på ett års ångerrätt, där de kan skicka tillbaka använda produkter och kräva full återbetalning. Vi avslutar med Konsumentverkets uttalande om dagens nya lag, som uppenbarligen är öppen för tolkning:

– Vi välkomnar stora delar av den nya lagen men ser samtidigt att det kan bli en del tolkningsproblem. Det kommer att bli svårt att avgöra vad som är tillfälliga affärslokaler och vad som inte är det. Och det är också oklart vem som ska bedöma om ett värdeminskningsavdrag ska göras och hur stort det ska vara, säger Magnus Karpe, jurist på Konsumentverket.

Annons