Deras e-handel bekämpar psykisk ohälsa – nu siktar de på att ta USA

5 000 familjer, psykologer, skolor och förskolor.

Bonki Studio är en svensk startup som via sin e-handel och eget framtagna produkter hoppas främja små och stora människors psykiska hälsa. Företaget grundades 2020 men försäljningen ska ha kommit igång först i mitten av förra året.

Bakom företaget finner vi Sofia Wigen Neye, Filippa Cekander, Malin Stenberg Hamilton och Emma Bernhardsson. Grundarduon Sofia och Filippa är de som med hjälp av psykologer tagit fram så kallade känslokort. Korten ska hjälpa barn identifiera och verbalisera sina känslor och på så sätt bearbeta dem.

Annons

Korten är dock bara ett verktyg och Sofia Wigen Neye berättar för Ehandel hur viktig den mänskliga kontakten är. Speciellt i dagens samhälle som blir allt mer digitaliserat och automatiserat.

När allt blir mer och mer digitalt, blir vikten av mänsklig kontakt och att prata om känslor ännu viktigare. Även om AI kan vara mycket effektivt på många områden, kan det inte ersätta personlig interaktion och förbindelse med andra människor. Detta gäller i synnerhet barn och barns emotionella utveckling. För det är viktigt att prata om känslor. Genom att verbalisera dem skapas grunden för att hantera dem. När vi inte uttrycker våra känslor ökar psykiska problem samt vår förmåga att hantera stress och negativa känslor försämras, säger hon.

Är e-handeln den primära kanalen för er?

Ja, vi har idag inga återförsäljare, utan kör 100 procent via hemsidan.

Vad omsätter ni?

Jämfört med förra året har vi nu ökat omsättningen med 760 procent och kommer att landa på över 2 miljoner kronor. Vår tillväxt har hittills skett helt utan hjälp av externa investerare, säger Sofia och fortsätter:

Enligt prognos kommer vi mer än dubbla vår omsättning till nästa år enbart på den svenska marknaden, borträknat den offentliga sektorn där vi ser en liknande tillväxt.

Det ska numera vara över 5 000 familjer, psykologer, skolor och förskolor som använder Bonki Studios produkter.

Annons

I år är målet att öka inom alla tre segment vi jobbar inom: familjer, skolor/förskolor samt inom vården. Vi kommer även lansera korten på engelska och satsa på den amerikanska marknaden där det finns en stor öppenhet och mottaglighet för den här typen av produkter.

Företaget förbereder alltså produkter på engelska och särskilt fokus sägs ligga på USA. Lanseringen där förväntas ske under det tredje kvartalet i år.

Vi kommer att köra den initiala försäljningen mot USA online. Hemsidan och den digitala infrastrukturen är i princip klar och läggs upp i samband med lansering. Logistiken kommer att skötas av vår 3PL-aktör Bifrost Logistics i Malmö. På sikt kommer vi att kika på återförsäljare, men viktigast nu är att bekräfta vår hypotes och initiala bemötande för vår produkt, säger Sofia Wigen Neye.

Bolaget har dock samtidigt ett större parallellt mål.

Psykisk ohälsa är ett stort ämne, och kräver insatser från hela samhället, vilket vi gärna vill belysa mer.

Vi tror att det behövs en större diskussion kring vikten av den mänskliga, emotionella kontakten när fler och fler funktioner i vårt samhälle digitaliseras och automatiseras. Där tror vi att vi bidrar till en del av lösningen genom Bonki Studio, säger Sofia Wigen Neye.

Annons