Det är dags att hjälpa de äldre att E-handla

Statistiska centralbyrån släppte igår sin rapport "Privatpersoners användning av datorer och internet 2011". I denna kan man hitta en del intressanta saker gällande e-handeln. Market väljer att plocka ut det faktum att äldre inte vet hur de ska använda Internet. Dagens Handel lyfter det faktum att e-handel är vanligast bland 25- till 44-åringar.

De äldsta är de som handlar minst på nätet vilket förmodligen knyter samman med att flera av dessa står utan Internet och många inte vet hur man använder det eller känner sig osäkra.

Annons

Totalt sett är det dock sju av tio i åldrarna 16-74 år som köpt eller beställt en vara eller tjänst via Internet. I åldersgruppen 65-74 år är det 40 procent av männen som e-handlat. Samma siffra för kvinnorna är endast 30 procent.

Även om de äldre har sämre tillgång till Internet och känner sig osäkra kring att använda det så är utbredningen ganska stor:

"Bland yngre och medelålders är tillgången till internet ungefär lika hög och i stort sett samtliga har tillgång till internet i hemmet. Bland de äldre är tillgången lägre, 78 procent av de äldre männen och 67 procent av de äldre kvinnorna har tillgång till internet i hemmet."

Det är också många som e-handlar bland de äldre även om det är mycket färre än hos den yngre generationen.


Andelen som e-handlar i olika åldrar

Det vi tar med oss av rapporten är att det förmodligen är dags att lägga lite fokus på de äldre. Vi påminns samtidigt om Katrin Lundgrens blogginlägg om samma ämne. Ni finner hela rapporten här hos Statistiska centralbyrån.

 

Annons
Annons