Lista: Det är viktigast för e-handelskunderna vid leveranser

Dissar fri frakt.

Vad värdesätter kunderna högst med leveranserna när de e-handlar? Många pratar i dag om vikten av snabbhet och fri frakt, men hur är det med den saken egentligen? När vi tittar närmare på siffrorna i E-barometern, som ges ut av Postnord tillsammans med Svensk Digital Handel och HUI Research, visar det sig att dessa två kommer rätt långt ned på listan.

I stället verkar det vara tydlighet som de svenska kunderna värdesätter. Extra viktigt är det att det tydligt framgår hur varan kommer att levereras och att man får ett tydligt besked när den ska levereras. Faktum är att de är de klara vinnarna. Även tydliga returrutiner prioriteras högt av de svenska e-handelskunderna.

Annons

"Inte tillräckligt bra"

Fri frakt kommer först på en delad sjätteplats tillsammans med fria returer. Och på sjunde plats hittar vi ”att leveransen är snabb (1-2 dagar).

Det är dock tänkbart att leveranssnabbhet i hög grad är utbudsdrivet och att de snabba lösningarna i Sverige idag inte är tillräckligt bra. Globala aktörer i utlandet som exempelvis Amazon erbjuder på sina håll blixtsnabba leveranser som konsumenterna verkar uppskatta. Om den typen av leveranser så småningom kommer till Sverige är det tänkbart att konsumenterna i högre grad kommer värdera snabbhet än de gör idag, analyserar man läget i E-barometern.

Men det kanske mest anmärkningsvärda är att ännu längre ned hittar vi de flexibla alternativen, som möjligheten att boka en tid för hemleverans som passar en själv och att få välja logistikaktör.

Viktiga egenskaper vid leveransen, enligt e-handelskunderna:

1. Att det tydligt framgår hur varan kommer att levereras: 94%
2. Att få tydligt besked om när varan ska levereras: 92%
3. Att det är tydlig information om returrutiner: 86%
4. Att varan kan levereras till ett utlämningsställe: 83%
5. Att kunna välja hur/var jag kan få varan levererad: 82%
6. Att det är fri retur: 78%
6. Att det är fraktfritt: 78%
7. Att leveransen är snabb (1-2 dagar): 64%
8. Att jag får välja logistikaktör: 51%
9. Att jag kan boka hemleverans en tid som passar mig: 47%
10. Att varan kan levereras till min brevlåda: 47%
11. Att varan levereras till paketautomat: 16%

Källa: E-barometern

Annons