Djup spricka mellan Klarna och facket: ”Inte uppfyllt skyldigheter”

Klarna: "Inget arbetsrättsligt regelverk har åsidosatts".

Det var i juni i år som Unionen krokade arm med Finansförbundet och kallade Klarna till förhandlingsbordet.

Detta efter anklagelser från fackförbunden om att Klarna har begått brott mot medbestämmandelagen (MBL). Det handlar om Klarnas agerande kopplat till det sparpaket som bolaget sjösatte tidigare i år.

Annons

Och nu är förhandlingarna mellan Unionen och Klarna avslutade. Men parterna är långt ifrån eniga.

Unionens ambition har hela tiden varit att komma överens med Klarna, men vi har inte lyckats. Vi har olika uppfattningar om hur de uppfyllt förhandlings- och informationsskyldigheten i medbestämmandelagen, kommenterar Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, i ett pressutskick och tillägger:

Då menar vi att det (företaget reds. anm.) inte uppfyllt sina skyldigheter i lagen om medbestämmande.

Avisade nådd överenskommelse

Enligt Unionen varken förhandlade eller informerade Klarna Unionens lokala fackklubb om det fackförbundet kallar för uppsägningar – och det som Klarna kallar för frivilliga avgångar med avgångsvederlag. Totalt rör det sig om 700 personer som erbjudits avgångsvederlag, enligt denna modell.

Enligt lagen ska arbetsgivaren förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Det ska ske redan när arbetsgivaren överväger eller planerar kollektiva uppsägningar, skriver Unionen i pressutskicket.

Klarnas presschef Filippa Bolz bemöter, i ett mejl till Ehandel, Unionens utspel så här:

Det är tråkigt att Unionen avvisar den överenskommelse som vi nådde med Finansförbundet, samt att de vill avsluta förhandlingen i oenighet. Vi hade naturligtvis hoppats att kunna avsluta detta och gå in i nästa fas med utökat samarbete. Klarnas uppfattning är fortsatt att inget arbetsrättsligt regelverk har åsidosatts.

Annons
Annons