DO lägger ner tillsynen mot H&M: ”Ord mot ord”

"Krävs att en person missgynnas".

I december 2020 kom uppgifter om att rasism och diskriminering förekommer i H&M:s butiker. Aftonbladet genomförde en granskning med hjälp av en dold kamera, som bland annat visade att personalen särbehandlade kunder med olika hudfärg.

LÄS ÄVEN: DO granskar H&M efter anklagelser: ”Det finns skäl”

Annons

Efter att anklagelserna och bevismaterialet kom upp till ytan meddelade Diskrimineringsombudsmannen att man skulle inleda en tillsyn mot modejätten. Men efter att DO satt sig in i medieuppgifterna och lyssnat på H&M:s version av situationen bestämde Diskrimineringsombudsmannen sig för att lägga ner utredningen.

Enligt DO är bevismaterialet inte tillräckligt eftersom det är svårt att avgöra om de uppmärksammade händelserna utgör jämförbara situationer.

För att ett beteende i en situation ska utgöra direkt diskriminering krävs att en person missgynnas genom att hen behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och att missgynnandet har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna, exempelvis etnisk tillhörighet, skriver DO.

Vad gäller de situationstester som legat till grund för uppgifterna så framgår det till exempel inte om situationstesterna har skett i samma butik, hos samma medarbetare, vid samma tidpunkt eller med samma varor. DO har på grund av uppgifternas anonyma karaktär, inte kunnat utreda dessa förhållanden närmare.

LÄS ÄVEN: H&M svarar på anklagelserna: ”Tar starkt avstånd från rasism”

H&M:s personal anklagades även för att ha följt efter kunder i butik, men det menar H&M inte är sant.

DO har tagit del av medieuppgifter som gör gällande att personal har uppmanats att följa efter, alternativt har följt efter, kunder i butik och konfronterat dem. H&M:s internutredning har enligt företaget inte visat några tecken på att butikspersonal har följt efter eller uppmanats att följa efter kunder i butik. Att butikspersonal konfronterat kunder tillbakavisas bestämt av H&M.

I den här delen står alltså ord mot ord, och eftersom medieuppgifterna är anonyma har DO inte kunnat utreda omständigheterna vidare. DO:s utredning ger därför inte stöd för att H&M har överträtt diskrimineringsförbudet som har samband med etnisk tillhörighet.

Annons

Diskrimineringsombudsmannen meddelar att man avslutar ärendet och att beslutet inte går att överklaga.

Annons