Skattekritik: Dyrare produkter och dåligt för miljön: ”Hatar att ha rätt”

"Elektronikskatten måste avskaffas".

Försäljningen av hemelektronik dippade rejält under årets första sex månader. Och enligt Elektronikbranschen är risken att den sjunker ännu mer under andra halvan. Något som man till viss del anklagar den nya elektronikskatten för.

LÄS ÄVEN: Försäljningen faller med 11 procent – ilska mot höjda skatten

Annons

En skatt som många menar är bristfällig, och inte kommer att ha den effekt man hoppas på. Att minska skadliga kemikalier i samhället. Samtidigt väntas den att slå hårt mot företag och konsumenter med dyrare produkter på den svenska marknaden.

Tanken var också att den nya elektronikskatten/kemikalieskatten skulle minska möjligheter till avdrag jämfört med tidigare. Men nu visar färska siffror från Skatteverket, som Elektronikbranschen analyserat, på en kraftig ökning av skatteuttaget med hela 30 procent.

I det här fallet hatar vi att ha rätt. Det blev tyvärr precis som branschen varnade för – skatteuttaget ökar kraftigt och det är trots en starkt minskad försäljning, säger Pernilla Enebrink, vd för Elektronikbranschen i en kommentar.

Myndigheter sågar skatten

Det var vid halvårsskiftet som Tidöpartierna genomförde ändringar av elektronikskatten. Ett förslag som kom från den tidigare regeringen och innebar minskade möjligheter till avdrag jämfört med tidigare. Det trots branschens larm om att beräkningarna i konsekvensutredningen inte genomförts på ett korrekt sätt.

Siffrorna som Elektronikbranschen har analyserat visar nu, att trots att försäljningen minskar med 19 procent (bruttoskatten), så ökar skatteuttaget med 30 procent (nettoskatten). Jämförelsen är gjord mellan juli månad 2022 och juli månad 2023.

Det är inte bara branschen som sågar den här skatten. Även statens egna myndigheter är starkt kritiska då den inte leder till positiva miljöeffekter, är svår att följa upp och leder till stora administrativa kostnader för både företag och myndigheter. De senaste ändringarna leder snarare till negativa miljöeffekter, varnar Pernilla Enebrink.

Dåligt för miljön

Enebrink påpekar samtidigt att en skatt på produkter som säljs i Sverige inte har någon som helst effekt på produktionen av konsumentelektronik, utan leder endast till att svenska konsumenter får betala mer för sina elektronik- och vitvaror. Det då konsumentelektronik produceras för en världsmarknad.

De minskade avdragsmöjligheterna leder till kraftiga ökningar av slutpriserna, ibland med upp till 500 kronor. Det gör att priskänsliga konsumenter köper billigare och i många fall mindre hållbara produkter än de annars skulle ha gjort. Därmed leder skatten till minskad hållbarhet.

Annons

Utvärderingen från HUI visar även att skatteintäkterna uteblir samt att arbetstillfällen i Sverige minskar och att skatten förts över på konsumenterna i form av högre pris på elektronik- och vitvaror. Dessutom slår skatten mot produkter som inte används i hemmet.

Elektronikskatten måste avskaffas. Den leder som bäst till ökade priser på elektronik för svenska konsumenter jämfört med grannländerna och i sämsta fall till direkt negativ miljönytta. Regeringen straffar både konsumenter och miljön, avslutar Pernilla Enebrink.

Annons