E-apoteken knäcker butikerna – tvingas stänga

E-handeln rusar i pandemins spår.

E-handelns framfart sätter press på apoteken. Det konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i sin uppföljning av apoteksmarknaden. E-handeln står för lejonparten av tillväxten och omsatte hela 5,1 miljarder kronor under förra året, vilket motsvarar nästan 11 procent av den totala apoteksmarknaden. En utveckling som fortsatt under första halvåret 2020, enligt TLV.

Vi ser tydligt att coronapandemin bidragit till att e-handeln fått nya kunder och därmed ökat sina marknadsandelar, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV, i ett uttalande.

Annons

Effekten blir att de fysiska apoteken nu minskar i antal och dessutom har öppettiderna blivit 30 minuter kortare för medianapoteket. Anledningen är att marginalerna pressas när allt fler behöver leta sig ut på nätet och försöka ta sin bit av e-handelskakan.

Öppenvårdsapotekens bruttoresultat ökade visserligen med 600 miljoner och landade på 11,7 miljarder under 2019. Men rörelsemarginalerna föll.

Trots ökningen minskar apotekens rörelsemarginal, något som kan bero på den ökade konkurrensen, lägre intjäning från parallellhandel samt ökade investeringar i exempelvis e-handel. Den minskande lönsamheten kan leda till att apotek behöver se över sina butiksnät, säger Gunilla Rönnholm.

Nu ska TLV se över den så kallade handelsmarginalen, alltså den ersättning som apoteken får för att expediera receptförskrivna läkemedel inom högkostnadsskyddet. Den uppgick under förra året totalt till 4,8 miljarder kronor, exklusive dosapoteken.

Utifrån de resultat som framkommer i denna uppföljning ser vi att det kan finnas skäl att se över handelsmarginalen i en begränsad översyn, säger Gunilla Rönnholm.

Ehandel har sökt TLV för en kommentar.

Annons