E-avtalet kommenterar nya lagen och uppdaterar mallar

Den nya distans- och hemförsäljningslagen som nyligen trädde i kraft, lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ger många e-handlare huvudvärk. Något som E-avtalet vill hjälpa till att lindra och webbtjänsten har nu implementerat en stor uppdatering på grund av EU:s nya konsumentdirektiv.

Konsumentdirektivet, som trädde i kraft den 13:e juni, innehåller stora förändringar som påverkar de allra flesta e-handelsföretag. Främst av allt ökar informationskravet på e-handlare och de största förändringarna ligger inom reglerna för ångerrätten. Har du inte uppdaterat dina köpvillkor är det verkligen dags.

Lagom till de nya direktiven trädde i kraft genomförde E-avtalet, leverantören av köpvillkor och köpinformation för e-handelsföretag, en genomlysning av tjänsten och uppdaterade de dynamiska villkorsmallarna på över 40 punkter för att möta de nya kraven.

Annons

Enligt tjänstens grundare Johan Frykendahl finns det både positiva och negativa nyheter för e-handelsföretagen med de nya direktiven.

– Bland ljuspunkterna finns bland annat ett uttalat undantag i ångerrätten för plomberade hygienprodukter, någon som marknaden efterfrågat länge. En annan nyhet är även att det nu införs ett värdeminskningsavdrag om produkter till exempel returneras utan eller med ett trasigt produktemballage, säger Johan Frykendahl.

Orderkommentarens vara eller icke vara

Det nya värdeminskningsavdraget är något som många reagerat över och den nya versionen av E-avtalet innehåller en beräkningsmodell för detta. Syften är att förenkla kommunikationen mot konsumenterna men även för att hjälpa e-handelsföretagen att etablera en effektiv modell.

– Sista ordet är nog inte sagt om det nya värdeminskningsavdraget och det kommer nog ta lång tid innan det finns tillräckligt med praxis som är tillämpbar för alla branscher på det här området. Vi räknar med att uppdatera E-avtalet vid flera tillfällen de närmaste åren, säger Johan Frykendahl.

En annan nyhet i det nya konsumentdirektivet är att reglerna vid leveransförseningar har tuffats till. Numera kan konsumenter begära leverans till ett visst datum om det görs innan avtalet sluts, och de har då rätt att häva köpet om det säljande företaget inte kan leverera enligt kundens önskemål.

– Eftersom det är ganska vanligt att e-handlare har en kommentarsruta i kassan kan konsumenterna enligt de nya reglerna skriva in leveransönskemål där och sedan bara avbeställa om det säljande företaget inte lyckas möta önskemålet. Av den anledningen kanske man som e-handlare skall fundera på rutans vara och icke vara framöver, säger Johan Frykendahl.

Rådgivningshjälp från jurist

Det finns även en del informationskrav man bör tänka på som man inte alltid kan avhandla i köpvillkoren. I många fall kommer e-handlare även att behöva se över andra delar i sina butiker.

Viktiga exempel är att man nu måste skriva ut att det föreligger en betalningsförpliktelse vid köp. Ett annat informationskrav är att man nu måste lämna ytterligare information på vissa produktsidor, exempelvis om produkten köps med ett tilläggsavtal.

Annons

– Missar man sånt här kan man riskera att mista rätten till betalning, detta är något som vi försöker hjälpa våra kunder med så gott det går. Med bakgrund i de stora förändringarna som skett och de hårdare informationskraven kommer E-avtalet även erbjudas tillsammans med rådgivningshjälp från en jurist. Vi har tidigare fått förfrågningar kring denna typ av rådgivning så det känns bra att kunna erbjuda detta, säger Johan Frykendahl.

Källa: Press

Annons