E-handel för 33 miljarder under årets andra kvartal

E-handeln står sig fortsatt stark i hela Norden. Det visar PostNords rapport, E-handel i Norden Q2 2014. Under andra kvartalet i år e-handlade sju av tio nordbor varor till ett värde av cirka 33 miljarder kronor.

Tidigare idag berättade vi om hur den norska e-handelns tillväxt håller i sig. Nu kommer PostNord med lite nya siffror som också visar att våra västliga grannar vet hur man handlar på nätet. Enligt deras rapport, E-handel i Norden Q2 2014, var norrmännen de mest frekventa e-handlarna i Norden.

71 procent av norrmännen shoppade på nätet förra kvartalet. Sverige och Danmark är dock inte långt efter, här och där e-handlade 70 procent av befolkningen under samma period. I Finland var andelen e-handelkonsumenter den lägsta i Norden, där var motsvarande andel 59 procent.

Annons

Samtidigt sker många av e-handelsköpen utanför Norden, särskilt bland finska konsumenter. Av det totala värdet av finländska konsumenters e-handel stod handel från utländska sajter för 43 procent. Motsvarande andel i Sverige utgjorde 23 procent, i Danmark 26 procent och i Norge 32 procent.

– Andelen nordiska e-handelskonsumenter som handlar från utländska sajter ökar något under kvartalet. Allt fler nationella e-handelsföretag satsar på att expandera sin verksamhet till övriga nordiska länder, samtidigt som utomnordiska aktörer expanderar till den nordiska marknaden. Det innebär att det blir lättare för konsumenterna att nå ett bredare utbud till lägre priser vilket driver e-handelns tillväxt ytterligare, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Flexibla leveransmöjligheter

Totalt har de nordiska konsumenterna e-handlat till ett värde av 33 miljarder kronor under årets andra kvartal, att jämföra med 34 miljarder kronor under årets första tre månader.

PostNord konstaterar också att hälften av alla e-handelskonsumenter tycker att det är viktigt, eller mycket viktigt att själva få välja logistikaktör. Sju av tio tycker samtidigt att det är viktigt eller mycket viktigt att själva få välja hur varan ska levereras.

Något distributören tagit fasta på och i dagarna rullade PostNord ut ett antal paketautomater i de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Helsingfors. PostNord har sedan tidigare paketautomater på den danska marknaden.

– Paketautomaterna gör paketuthämtningen ännu mer tillgänglig och flexibel vilket vi vet att e-handelskonsumenterna uppskattar. Vi kommer under hösten att i samarbete med våra e-handelskunder testa paketautomater i Stockholmsområdet i anslutning till några utvalda gallerior, säger Arne Andersson.Källa: Press

Annons
Annons