E-handel Skånska Byggvarors största försäljningskanal

Skånska Byggvaror satsade tidigt på e-handel och redan 1998 hade företaget premiär för försäljning via webben. Sedan dess har trafiken till hemsidan stadigt ökat och under våren har e-handeln på skånskabyggvaror.se passerat traditionella försäljningskanalerna som postorder och telefon i storlek, skriver Skånska Byggvaror i ett pressmeddelande.

- Under våren har vi upplevt ett trendbrott när det gäller e-handeln och idag svarar webben för cirka 53 procent i snitt av vår totala försäljning. Det innebär att mer än vartannat köp idag görs via vår hemsida, säger Tina Dalemo, marknadschef på Skånska Byggvaror.

Annons

För Skånska Byggvaror är webben ett centralt nav i företagets fortsatta utveckling och expansion. 2009 gjorde företaget sitt bästa år någonsin omsättningsmässigt med en omsättning på 365 miljoner kronor, trots finanskris och lågkonjunktur.

En av förklaringarna till den ökade försäljningen är den medvetna satsningen på att visa kunderna möjligheterna och fördelarna med att handla på nätet.

Annons