E-handeln backade med 30 procent: “Högre än före pandemin”

"Omsättningen i fysisk butik ökade med 10 procent".

Svensk Dagligvaruhandel rapporterar idag hur det gick för mathandeln under april månad. Och på ytan såg det bra ut med en ökning på 7,2 procent, men justerat för kalendereffekten i relation till påsken så ökade den bara med 4,7 procent. Och när man också tar inflationen och prisökningar i beaktning så beräknas försäljningsutvecklingen till -2 procent för april månad.

Prisinflationen för livsmedel syns tydligt i april. Korrigerat för såväl prisjustering som kalendereffekt minskade dagligvaruhandeln i april med 2 procent, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Annons

Försäljningen i butik beräknas samtidigt ha stått för all tillväxt under månaden. E-handeln backade nämligen med 32,5 procent, enligt Dagligvaruindex.

Omsättningen i fysisk butik ökade med 10 procent i april medan e-handeln minskade med dryga 30 procent. E-handelsandelen är dock fortsatt klart högre än före pandemin men var lägre i april än under föregående månader, strax under fem procent, säger Karin Brynell.

Hemleverans minskade med 22,5 procent och upphämtning i butik med 41,0 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i april till 4,5 procent, enligt rapporten.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!