E-handeln dubbleras inom EU under en femårsperiod

En nyligen publicerad rapport ifrån Europaparlamentet med den intresseväckande titeln "Konsumenters uppträdande i en digital miljö" har tittat på bland annat e-handeln i Europa. År 2005 handlade 20 procent av EU-invånarna på nätet något som har stigit till 40 procent 2010. Antal internetuppkopplade inom EU har ökat till nästan 70 procent 2010, ungefär en dubblering mot 2005.

Nederländerna ligger etta med 91 procent av befolkningen på nätet. Bulgarien är sämst med 33 procent. Sverige ligger på en tredjeplats med 88 procent av invånarna som är uppkopplade.

Annons

Gränsöverskridande e-handel är fortfarande relativt ovanligt. Detta är dock mycket varierande ifrån land till land. På t.ex. Malta, som dock är en ö, är 90 procent av inköpen ifrån ett annat EU-land. I Polen är samma siffra 10 procent.

Det ska finnas en större efterfrågan att handla varor online än vad det finns företag som erbjuder sina varor på nätet. Bara 14 procent av EU-företagen har tagit till sig e-handeln som kanal. I Belgien, Irland, Danmark och Nederländerna är det 20 procent av företagen som har en nätbutik medans det i Italien och Grekland endast är 10 procent.

Kontentan verkar vara att EU fortfarande är mycket splittrat när det kommer till internetpenetration och mognaden gällande e-handel. Sverige är kanske inte etta när det kommer till dessa bitar men vi är i toppen, något som borde vara fördelaktigt när det kommer till konkurrensen länder emellan. Vi vet t.ex. att Svenska e-handelsföretag går bra i Danmark.

Källa (kvp)
Källa (shopsafe)

Annons