E-handeln fortsätter öka

Posten och Handelns utredningsinstitut (HUI) konstaterar genom e-barometern att e-handeln fortsätter att skörda nya framgångar, rådande finanskris till trots.

2009 års sista kvartal visade en ökning med 15 procent för e-handeln. Den totala försäljningen under förra året uppgick till lite drygt 22 miljarder, vilket är en ökning med över åtta procent jämfört med året innan.

Annons

Det är framför allt det starka sista kvartalet som lyfter e-handeln. E-barometern visar även på en ökad optimism bland e-handlare. Av de tillfrågade tror så många som 69 procent på ökad försäljning under första halvan av 2010.

Annons