E-handeln har fått en bra start att bygga vidare på

E-handeln fortsätter sin kraftiga tillväxt. Under årets första kvartal ökade försäljningen på nätet med 16 procent, en tillväxttakt som spås hålla i sig under hela 2014. Framförallt är det branscher som tidigare haft begränsad försäljning på nätet som växer kraftigt.

E-barometern för årets första kvartalet är nu ute och den visar att e-handeln inleder året starkt med en tillväxt om 16 procent, jämfört med samma period föregående år. Denna tillväxttakt spås också hålla i sig under året. Prognosen för e-handeln 2014 är en tillväxt om 15 procent, vilket innebär att e-handeln kommer att omsätta 42,5 miljarder kronor.

– Det är tuffa jämförelsetal branschen möter, vilket gör att det blir svårare att nå högre tillväxttal. Samtidigt så flyttas allt större andel av befolkningens konsumtion ut på nätet, vilket gör att vi kommer att få se en stark drivkraft även framöver. Alla branscher finns på nätet och konsumenterna blir allt mer mogna i sitt inköpsbeteende, står det att läsa i E-barometern.

Annons

Man konstaterar också att e-handelns tillväxt ligger i linje med utvecklingen utanför Sverige, där länder som Storbritannien, USA och Tyskland alla visar på stark utveckling.

Sju av tio konsumenter e-handlade varor under första kvartalet 2014 och var tredje konsument som e-handlade varor under kvartalet fick minst en vara levererad från utlandet. 25 procent av alla e-handelsrelaterade försändelser på den svenska marknaden levererades från en utländsk sajt.

Bygghandeln växer starkt

Framförallt är det branscher som är förhållandevis omogna på nätet som växer snabbast, till exempel barnartiklar/leksaker samt sport- och fritidsprodukter. Men även den största branschen inom e-handeln, hemelektronik, har haft en mycket stark inledning på året, med en tillväxt om 16 procent. Tillväxttakten för kläder/skor minskar dock för femte kvartalet i rad, och ökade nu enbart med 4 procent.

Men allt fler väljer också att köpa mer otympliga varor som byggmaterial, möbler och vitvaror på nätet, och det är inom dessa branscher tillväxten är som starkast just nu. Bygghandeln ökade sin försäljning på nätet med 36 procent under kvartalet, ungefär tre procent av branschens totala försäljning sker via Internet vilket motsvarar cirka 1 miljard kronor.

– En mognare e-handel, som också i ökad utsträckning omfattar större och mer skrymmande varor som möbler och byggvaror, ställer högre krav på flexibla leveranser. Därför har logistikföretagen det senaste året utvecklat tjänster för hemleveranser som är bättre anpassade till konsumenters vardag, vilket kommer driva näthandeln av dessa varor ytterligare, säger Arne Andersson e-handelsexpert på PostNord.

Källa: Press

Annons