E-handeln hotas av chaufförbrist – ”konkurrensen är hård”

Förändringar i godsflöden och transportmönster skapar nya utmaningar.

E-handelns explosiva tillväxt, och alla nya leveransalternativ och speditörer med den, har förändrat godsflöden och transportmönster i grunden. Det visar Trafikanalys rapport. Det är framför allt fokuset på konsumentens valfrihet som sätter sina spår.

Den växande e-handeln bidrar till flera förändringar på logistikmarknaden. Nya aktörer kommer in och flyttar fram gränserna för flexibilitet, valfrihet och kundservice. Den har även lett till förändrade transportmönster, exempelvis sker fler leveranser på kvällar och helger, hemleveranserna ökar och nya utlämningsställen tillkommer, säger Sara Berntsson, projektledare, Trafikanalys.

Annons

I rapporten kommer man även fram till att de teknikdrivna last mile-aktörernas framfart sätter press på de traditionella logistikföretagen. Men förändringen kommer med ett pris. I värld där allt går fortare och konsumenternas krav blir allt högre, kan det bli svårt att möta de behov som finns i dag.

Lagren blir visserligen fler, större och mer automatiserade, men logistikkedjan har också blivit mycket mer komplex.

Samtidigt hotas branschen av brist på chaufförer och konkurrensen är hård. Detta gäller främst C-förarbehörighet, för de tunga lastbilarna. Aktörerna för sistamilen-leveranser har i princip ännu inte känt av chaufförsbristen eftersom deras distribution främst körs med lätta lastbilar där B-körkort räcker, skriver Trafikanalys.

"Så gott som fossilfria"

De ska nu undersöka vilken påverkan de nya transportmönstren har på miljön, men konstaterar samtidigt att flera aktörer gått över mot fossilfria alternativ redan nu.

Idag är många sistamilen-aktörer så gott som fossilfria. Det är dock lång väg kvar innan hela sträckan är fossilfri. Trafikanalys kommer under våren att på regeringens uppdrag titta närmare på hållbarhetsfrågan och med bistånd av Konsumentverket föreslå åtgärder som stödjer konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp, skriver Trafikanalys.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!