E-handeln kan nå 13 procent om fem år

Handeln på nätet har sett en stadig tillväxt, och det ser ut att fortsätta. I en ny undersökning har HUI Research tagit fram tre tänkbara scenarion när det gäller e-handelns framtid. Ett av dem spår att näthandeln ökar från 5 till 13 procent på fem år. Mat, inredning och byggvaror beräknas öka mest.

HUI Research har på uppdrag av GS1 Sweden beräknat tre olika scenarier för e-handelns tillväxt. I rapporten presenteras ett scenario med försiktig utveckling, ett annat med stark försäljningsutveckling och ett tredje med extrem tillväxt där e-handeln har tagit stora andelar av butikshandeln och det digitala hemmet är verklighet.

E-handeln kan enligt rapporten om fem år nå upp till 13 procent av den totala detaljhandelsomsättningen, en markant ökning från dagens andel på 5 procent.

Annons

– Konsumenterna blir de största vinnarna när e-handeln växer, eftersom de får större utbud och fler erbjudanden att välja bland. Fysisk handel kommer fortfarande att vara det primära sättet att handla, men vi kommer att se en strukturell förändring, säger Lena Larsson, VD på HUI Research.

Ökad tillväxt ställer högre krav

Det som som främst driver e-kanalens tillväxt framåt är enligt rapporten att allt fler företag och konsumenter använder sig av nätet för att göra affärer. Men den utvecklingen ställer också högre krav på e-handlarna. Bland annat kommer acceptansnivån från konsumenterna att få fel vara, eller att inte kunna spåra leveransen att vara låg.

– Vi ser början på ett genombrott för e-handeln. När näthandeln växer kommer också en ökad förväntan från konsumenten på snabbare leveranser, större valfrihet och mer och korrekt information. För att kunna tillgodose konsumentens krav måste e-handeln fortsätta effektiviseras och struktureras, säger Pierre Lundh, Chief Marketing Officer, GS1 Sweden & Validoo.

Inledningsvis drevs e-handeln av böcker, elektronik och kläder, dessa branscher har lagt grunden för en rad andra nätaktörer. De varor som väntas öka mest under de närmaste åren är mat, inredning och byggvaror.

Källa: Press

Annons