E-handeln levererar när butikerna höstdeppar

Svenska e-handelsföretag går starkt internationellt.

Svensk Handel har återigen tagit pulsen på landets handlare. Men de försiktigt positiva tongångar som rått i sommar ser nu ut att klinga av.

Månadens Handelsbarometer visar nämligen att handlarna ser pessimistiskt på de tre kommande månaderna utifrån försäljning, antalet anställda och den egna verksamhetens lönsamhet. En starkt bidragande orsak är den vikande försäljningen.

Annons

Det råder inga tvivel om att hösten kommer att bli tuff för många handlare. Samtidigt som konsumtionen minskar tvingas man handskas med ökade inköpspriser samt en valuta som är rekordlåg. Det finns ett stort behov av att regeringen i kommande höstbudget ser över hur konsumtionen kan stimuleras, för det behövs verkligen, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Gläds åt e-handeln

Förra månadens lyft för butikshandeln höll alltså inte i sig och månadens Handelsbarometer visar att framtidsförväntningarna minskar med 1,4 enheter. Vilket innebär att indikatorvärdet landar på 78,6.

E-handeln levererar däremot ett positivt besked. Här ser man en rejäl ökning på 5,2 enheter. Något som i sin tur innebär att indikatorvärdet för delbranschen landar på 91,6.

Även fast framtidsförväntningarna fortsatt är pessimistiska gläds vi åt att förhoppningarna ökat inom e-handeln. Vi har på senare tid noterat att svenska e-handelsföretag som är verksamma internationellt uppvisat starka siffror.

Nu är det viktigt att man från politiken ser till att ge dessa företag bästa möjliga förutsättningar att konkurrera på lika villkor med sina konkurrenter på den globala marknaden, säger Sofia Larsen.

Annons