E-handeln med mat fortsätter minska – “dyrare att driva butik”

"Nästan 50 procent högre".

Svensk Dagligvaruhandel har återigen tagit tempen på dagligvaruhandeln i Sverige. Under september månad så ökade dagligvaruhandeln med 8,7 procent, enligt branschorganisationens Dagligvaruindex. Detta jämfört med samma månad i fjol.

Det är dock återigen inflationen som ligger bakom denna starka siffra.

Annons

Inflationen fortsätter att vara rekordhög och matpriserna fortsätter att stiga. Den underliggande inflationen på råvaror, drivmedel och el är en drivande faktor till de stigande livsmedelspriserna. Dessutom påverkar även direkta kostnader i butiksledet, det blir helt enkelt dyrare att driva butik, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

När Svensk Dagligvaruhandel justerar för inflationen och kalendereffekten så hamnar tillväxten på -8,5 procent i september.

Om vi bara kikar på e-handeln så minskade den med 7,4 procent (inte justerat). Där upphämtning i butik minskade med hela 10,6 procent och hemleverans med 4,5 procent.

Men som påpekats i tidigare rapporter så är e-handeln fortsatt på en högre nivå än innan pandemin.

Trots inflationen på livsmedel är försäljningen i dagligvaruhandeln, justerat för prisutvecklingen, i linje med före pandemin. E-handelns försäljning ligger med samma beräkning nästan 50 procent högre, säger Karin Brynell.

E-handelsandelen hittills i år uppgår till 4,6 procent av dagligvaruhandeln.

Annons