E-handeln ökar även bland kommuner och landsting

Allt fler kommuner, landsting och regioner har infört e-handel och e-fakturering. Sedan 2007 har e-handeln i kommunerna ökat med 57 procent. Prismedvetenheten är den största vinsten enligt kommunerna själva.

Enligt en ny undersökning från SKL använder en stor majoritet av landets kommuner och landsting i dag e-faktura. 197 av de 220 kommunerna och 19 av de 22 landstingen. Allt fler börjar också se fördelarna med e-handel.

85 kommuner och 17 landsting använder sig av e-handel där hela kedjan, från inköp till faktura, sker helt elektroniskt. Oftast rör det sig om frekventa beställningar av varor som livsmedel och kontorsmaterial. En utvecklingen som ger en effektivare inköpsprocess och sparar pengar.

Annons

– Den digitala utvecklingen når fler och fler områden inom kommuner, landsting och regioners verksamhet. E-handel och användandet av e-fakturering är inte nytt men ökningen sedan vår senaste enkät som gjordes 2007 är anmärkningsvärd, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Stora fördelar

Sedan 2007 har e-handeln ökat med 57 procent i landets kommuner och e-faktureringen har ökat med över 200 procent. Den största vinsten med e-handeln är att den ökar prismedvetenheten när avtal och priser blir tydligare.

Germund Persson påpekar också att på samma vis som medborgarna efterfrågar digitala tjänster av kommuner, landsting och regioner, är det viktigt att även inköpsprocessen görs effektiv med hjälp av digitala hjälpmedel.

– Enkäten visar att positiva effekter uppnåtts. Det är tack vare effektivare fakturering och framförallt att kommuner, landsting och regioner lättare kan se vad som upphandlats och då kan beställa till bättre priser. Men brist på resurser och vissa andra svårigheter, särskilt vid anslutningen av leverantörer, finns fortfarande. Trots detta görs ett fantastiskt arbete i kommunerna, landstingen och regionerna som ger resultat. E-handel sparar både tid och pengar, vilket i slutändan gynnar medborgarna, säger Germund Persson.

Källa: Press

Annons