E-handeln oväntad säkerhetsrisk: ”Installerar kameror”

"Finns fortfarande åtgärder att ta till".

E-handeln har fått oanade säkerhetskonsekvenser. Näthandelns framfart innebär att allt fler får tillgång till exempelvis fastigheters portkoder vid hemleverans. Det tvingar bostadsrättsföreningar att vidta ofta dyra åtgärder.

Redan idag ser vi att bostadsrättsföreningar byter ut portkodssystem och anpassar dem likt en porttelefon. Det innebär att den som ringer på enbart kommer in om mottagaren av budet släpper in dem via sin mobiltelefon. På så vis lämnas inga portkoder ut och den boende vet vem det är som kommer in i huset. Vi ser även föreningar som installerar kameror vid porten för att säkerhetsställa att det faktiskt är ett bud som vill komma in i huset, säger Helena Klåvus, IT-chef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, i ett pressmeddelande.

Annons

"Viktigt för att öka trygghet"

SBC menar att utvecklingen kommer att innebära att allt fler går över till mer sofistikerade tekniska lösningar, även om den siffran inte är särskilt hög i dag. Man påpekar även vikten av att se över sina säkerhetsrutiner för att obehöriga inte ska kunna beträda bostadshuset.

Arbete med kameror och utbytta portkodssystem är inte vardag för alla föreningar eller företag än. Det finns dock fortfarande åtgärder att ta till. Att aktivt arbeta med social hållbarhet inom föreningen är viktigt för att öka trygghet i bostaden. Genom grannsamverkan och större medvetenhet kring vilka som bor i bostadshuset, speciellt när det gäller större föreningar, minskar möjligheten för obehöriga att röra sig fritt i fastigheten, säger Helena Klåvus.

Annons