E-handeln över gränserna väntas växa femfaldigt

Näthandeln över gränserna börjar få fart enligt en ny rapport. E-handeln över gränserna för de sex största marknaderna genererade 25 miljarder dollar under 2013, och väntas växa femfaldigt till 130 miljarder dollar år 2020.

OC&C Strategy Consultants och Google har tillsammans tagit fram rapporten ”The Global Retail E-mpire”, för att få en inblick i den gränsöverskridande e-handeln. Man har valt att inrikta sig på de sex största e-handelsmarknaderna Storbritannien, USA, Tyskland, Norden, Nederländerna och Frankrike, som tillsammans ska utgöra hälften av den globala e-handelsvolymen.

Och man kan konstatera att handeln på nätet blir alltmer global. Den gränsöverskridande e-handeln för dessa sex marknader förväntas växa femfaldigt under de kommande sju åren, från 25 miljarder dollar 2013, till 130 miljarder dollar år 2020.

Annons

– Den globala ökningen av antalet personer som har tillgång till Internet, i kombination med en ökning av konsumenternas förtroende, ger perfekta marknadsförhållanden för e-handel, säger Googlechefen, Peter Fitzgerald.

Storbritannien är störst

Bland de sex marknader som analyserats är Storbritannien det land som förväntas generera det största överskottet i världen under 2013, nämligen 1 miljard dollar. Något som innebär att brittiska nätbutiker säljer mer varor utomlands, än vad landets konsumenter shoppar från utländska sajter.

USA kommer två på listan med ett överskott på 180 miljoner dollar och Tyskland på tredje plats med 35 miljoner dollar.

– Framgången för brittiska återförsäljare beror delvis på att de finns i den mest avancerade e-handelsmarknaden i världen, men internationella kunder har också ett stort förtroende för brittiska varumärken och återförsäljare. I framtiden måste alla återförsäljare som vill in på marknaden ta fram en digital strategi för att lyckas, säger Peter Fitzgerald.

Svenska e-handlare utomlands

Man har även passat på att ställa frågor till några av de som deltagit i rapporten. På den nordiska marknaden har bland annat svenska Babyshop varit med på ett hörn och så här säger företagets vd, Magnus Fredin, om deras satsning utanför Sverige.

– Östeuropa, de baltiska och ryska e-handelsmarknaderna utgör en stor möjlighet för västerländska e-handlare tack vare en snabb tillväxt på nätet kombinerat med mindre utvecklad konkurrens.

Babyshop finns idag i 60 länder med fokus på Norden, Ryssland samt Östeuropa. Och enligt Magnus har man en väl fungerande recept för att lyckas utomlands.

– På varje marknad har Babyshop ökat sin andel genom att behålla de kärnvärden som våra nordiska kunder älskar, fantastiska märken och bra kundservice. Samtidigt som vi anpassat oss till lokala marknadsförhållanden, säger Magnus Fredin.

Annons

Källor: OC&C, Computerworld

Annons