E-handeln påverkar stadsplaneringen

Färsk rapport.

Leveransskåp, fler ombud och hubbar. Det är några av de åtgärder som konsultbolaget Sweco menar att Huddinge kommun ska investera i, eftersom e-handeln växer.

Andelen e-handel ökar snabbt, vilket på olika sätt får konsekvenser för den fysiska samhällsplaneringen. Det är viktigt att vi som kommun är förutseende inför vad förändrade handelsmönster och konsumentbeteenden kan medföra. Vi behöver en större kunskap om de förändringar vi står inför och ta höjd för dem i vår samhällsplanering, säger Agneta Persson Hellsten, som är företagslots på Huddinge kommun, i ett pressmeddelande.

Annons

I en färsk rapport presenterar Sweco olika alternativ som kommunerna ska kunna ta efter för att hantera skiftet inom handeln.

Handeln är en stor och betydelsefull bransch i Huddinge och därför har det känts viktigt att ta fram denna rapport som ger oss större insikt i hur vi behöver arbeta för att möta framtidens sätt att handla, avslutar hon.

Bland annat föreslår Sweco i rapporten att man ska etablera leveransskåp på platser såsom skolor, hållplatser och äldreboenden. Bostads- och stadsplanering är även det något som kommer att behöva anpassas till en ökad e-handel. Själva rapporten är framtagen specifikt för Huddinge kommun, men resonemanget är allmängiltigt.

Inte tagits med i beräkningen

Agneta Persson Hellsten arbetar på samhällsbyggnadsavdelningen, som ofta tar fram detaljplaner. Den ökade e-handeln är något som hittills inte tagits med i beräkningen, men som kommunerna också måste börja tänka på då de gör detaljplaner, menar hon.

Därutöver kan vi behöva ta kontakt med branschen och aktörer för att diskutera olika förslag i rapporten, säger hon till Ehandel.

Ökad trafik inne i städerna till följd av fler hemleveranserna är ett exempel där detaljplaneringen kan anpassas med exempelvis skyltning.

Hubbar ska korta transportsträckor

Swecos rapport föreslår en extra station mellan terminalen och sista sträckan till kunden, en så kallad hubb, som ska samordnas av kommunen. Sista-milen leveranserna till Instabox, ombud eller hemleverans, ska kunna skötas från hubben.

Poängen med hubbar är att korta avståndet för det sista transportledet fram till slutkunden, den så kallade last-mile, som anses vara den dyraste, minst effektiva och mest förorenade delen i e-handelskedjan. Dessutom åstadkommer en hubb snabbare leveranser och möjligheter till samfraktning. På det sättet tar kommuner större roll i logistikfrågorna där en av de viktigaste aspekterna är att utnyttja befintlig infrastruktur resurseffektivt, säger Henrik Karlsson, trafikplanerare på Sweco, i ett pressmeddelande.

Annons

Hubbarna ska huvudsakligen fungera som en plats för samlastning, returhantering och varuutlämning.

Annons