E-handeln pekas ut som räddningen i ny rapport

Fyllde tomrummet när passagerarna försvann.

Resor och evenemang brukar beskrivas som två av de branscher som kanske drabbats allra hårdast i pandemin, men det finns förstås även andra aktörer som haft det kämpigt det senaste året. En sådan är transportmarknaden som snabbt fick styra om verksamheten från passagerartrafik till godshantering.

Som tur var möttes det fallande passagerartrycket upp av en kraftigt ökad e-handel. I ett pressmeddelande från myndigheten Trafikanalys, som gjort en rapport på ämnet, heter det till och med att "anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del".

Annons

Pandemins konsekvenser har inte lämnat någon på transportmarknaden opåverkad, men vissa har klarat sig bättre än andra. Medan flyget och passagerarfärjor har drabbats hårt har den kraftigt ökade e-handeln gynnat andra företag. Fler och nya kundgrupper handlar på nätet, inte minst äldre personer, och efterfrågan på hemleveranser har gynnat flera godstransportföretag, skriver myndigheten i sitt utskick.

Väljer bort flyget för tåg

Myndigheten har varit i kontakt med flera transportföretag som alla vittnar om samma förändring.

En snabb anpassning till en förändrad efterfrågan, ändrade rutter och transporter av mer gods när passagerartrafiken i princip har upphört. Det har varit några nyckelfaktorer för att klara omställningen som coronapandemin har inneburit för landets godstransporter.

En fördel med att passagerartrafiken har minskat är att trängseln på stambanorna har minskat. Det har fört med sig att det blivit lättare att frakta gods på järnväg. Ökad tågtrafik har även blivit vardag på transporter till Sverige från andra länder.

Förmågan att ställa om verksamheten i företagen, har även visat sig för långväga godstransporter. När flyget har blivit för dyrt har logistikaktörer visat vägen för nya transportsätt, som godståg till och från Asien, snabbare än båt och billigare än flyg.

Trafikanalys lägger fram en brasklapp om att underlaget i studien är litet, men drar ändå slutsatsen att godstransportmarknaden har klarat coronakrisen väl såhär långt. Flera aktörer har dock lyft fram att de känner en oro för hur framtiden kommer att se ut för deras bransch. Oron rör bland annat volymer, konjunktur och sjukskrivningar.

Annons