E-handeln sägs vara detaljhandelns utmaning

Svensk Handel har med hjälp av Handelns utredningsinstitut genomfört en undersökning kring svenska handlares tro på framtiden, gällande utmaningar och möjligheter. Den största utmaningen sägs vara e-handeln.

Dagligvaruhandlare är mest rädda för köpcentrum som de tror kommer stå för den största konkurrensen. De handlare som säljer sällanköpsvaror säger dock att e-handeln kommer vara den största utmaningen.

– Internet och e-handel håller på att revolutionera våra konsumtionsvanor. Det kommer innebära stora utmaningar för vår bransch, men öppnar samtidigt gränslösa möjligheter att nå ut till nya och gamla kunder, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

Annons

Slår man ihop de 200 tillfrågade butikscheferna och butiksägarna så vinner e-handeln som den största utmaningen som detaljhandeln ska stå inför:

Fyra av tio tror dock att detaljhandeln kommer att utvecklas positivt under de kommande tio åren. Störst utvecklingspotential ser handlarna i att utveckla service och tjänster tillsammans med försäljningen. Ni finner rapporten här (.pdf).

 

Källa: press

Annons