E-handeln slog 200 miljoner: ”Kinnaman sprider vårt budskap”

"Aktiverat vår globala ambassadör Joel Kinnaman".

Modemärket Björn Borgs omsättning backar med nära 7 procent för helåret 2020 och landar på cirka 705 miljoner kronor. Rörelseresultatet sjönk också till 33,7 miljoner kronor, jämfört med 51,4 miljoner året innan. Bakom minskningen står inte oväntat pandemin och allt vad den inneburit för den fysiska handeln.

Vinnarna i den nya verkligheten var i princip de som hade en välfungerande e-handel. Trots den stora förflyttningen från fysiska butiker till e-handel under 2020 är min bedömning att fysisk detaljhandel kommer att överleva pandemin, men jag är samtidigt lika säker på att tillväxten inom sport och mode kommer att ske online, säger företagets vd Henrik Bunge i samband med siffrorna.

Annons

"Självförtroende för framtiden"

På nätet däremot går det bättre för Björn Borg. Den egna e-handeln ökade med hela 38 procent under året och nådde 83,3 miljoner kronor. Tillsammans med andra nätbutiker så ska e-handelsförsäljningen för Björn Borg nu ha passerat 200 miljoner kronor.

Jag är framför allt nöjd med vår goda utveckling inom både egen e-handel och e-tailers som tillsammans ökar med 17 procent till 227,8 miljoner kronor, där vår egen e-handel växer med 38 procent. Det ger självförtroende för framtiden.

“Nådde över 100 miljoner konsumenter”

Under 2020 har man även tagit in nya ambassadörer och i februari förra året signade man skådespelaren Joel Kinnaman. En person som tydligen gjort skillnad i marknadsföringen under pandemiåret.

Vi har vid flertalet tillfällen under 2020 aktiverat vår globala ambassadör skådespelaren Joel Kinnaman för att sprida vårt budskap. Det har fallit väl ut och vi är stärkta i vår övertygelse att samarbete med ambassadörer på olika digitala plattformar gör skillnad. Här ser vi än större potential framåt, säger Henrik Bunge och tillägger:

Under året ökade vi också markant vårt fokus digitalt genom organiskt och köpt utrymme och nådde över 100 miljoner konsumenter. Vi kan konstatera
att våra sociala kanaler är fortsatt mycket viktiga för oss då vår målgrupp spenderar en stor del av sin tid där.

 

Annons