E-handeln tar över – då kan 35 000 jobb försvinna

"Det är förklaringen till den stora minskningen".

Upp till 35 000 jobb kan ha försvunnit inom handeln till 2030. Det är ett av de två scenarier som Svensk Handels senaste prognos förutspår, där e-handeln kan komma att stå för hela 40 procent av all detaljhandel i landet.

Men även om e-handeln tar en större del av handelskakan väger den också upp för en del av tappet när landskapet förändras och butiker tvingas bomma igen en efter en. Totalt väntas mellan 6000 och 10 000 butiker ha försvunnit till 2030. E-handeln klarar dock inte att minska glappet helt och hållet. Inte minst då ett antal jobb helt enkelt flyttas till andra marknader, medan andra faller offer för automationens framfart.

Annons

En del av jobben försvinner utomlands, runt 10 000 till 14 000, beroende på exakt hur mycket vi fortsätter att e-handla från utlandet, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, till Ehandel.

E-handeln transformerar inte minst sällanköpshandeln, det är där de stora effekterna finns. Inom e-handeln är också omsättningen högre per anställd, eftersom de behövs färre anställda till att plocka fram varor till konsumenten från exempelvis ett e-handelslager. Det är förklaringen till den stora minskningen, fortsätter han.

Men det finns undantag. Även om dagligvaruhandeln på nätet ökat lavinartat under pandemin, så utgör den fortfarande en väldigt liten del av den totala försäljningen.

Inom dagligvaruhandeln ser vi inte samma effekt eftersom e-handeln där är mer personalintensiv. Även om det pågår en automatisering även där, så tror vi ändå att det totalt sett kommer att krävas lite fler anställda än inom sällanköpshandeln, där man verkligen får stordriftsfördelen.

En del av de utländska e-handlarna etablerar ju dock verksamhet i Sverige också, hur bidrar det till utvecklingen?

Vi har en lite annan bild av utlandshandel nu än i vår rapport från 2019 när vi räknar på jobb. Vi ser nu att till exempel både Zalando och Amazon har lager här så förlusten av jobb till utlandet blir mindre i den här rapporten, trots att e-handelsandelarna totalt sett blir något högre då pandemin flyttat fram köpbeteendet ett antal år.

Det har även höjts röster för att e-handeln kommer att möta ett litet bakslag när restriktionerna lättas och man vill gå till butiken istället för att se ännu ett paket vid dörren. Det är också något man tagit höjd för i rapporten då man räknar med att e-handeln visserligen kommer att fortsätta växa, men i en något mer varsam takt än innan pandemin.

Det kan finnas uppdämda behov, inte minst i andra sektorer, där man nu vill använda pengar till restaurangbesök och utlandsresor inte minst. I alla fall första året när vi går tillbaka till något som mer liknar ett normalläge. Det kan bli tufft för vissa branscher. Hushållen har skurit ned på allt utom detaljhandeln under pandemin, så där kan det bli en liten nedgång på kort sikt. Men det innebär inte att e-handeln kommer att stanna av, säger Johan Davidson.

Annons

Exakt i vilka segment som butiker och jobb kommer att försvinna är dock oklart. Det enda man ser är att de stora blir ännu större och att segmentet med medelstora aktörer kommer att vara fortsatt hårt konkurrensutsatt.

Det fanns en trend redan före pandemin där de största blir större och visst blir det en konsolidering i alla delar. Vi har redan en bokmarknad som är hyfsat konsoliderad, elektronikhandeln är väldigt konsoliderad, medan det i modehandeln finns ett större utrymme för en diversifierad handel. Där vill man fortsätta att vara unika. När det kommer till hemelektronik vill vi dock i väldigt stora utsträckning ha samma saker och varumärken, avslutar Johan Davidson.

Annons