E-handeln växte med 17 procent under 2013

Den svenska detaljhandelns försäljning på nätet ökade med 17 procent under 2013 och omsatte 37 miljarder kronor. Ständigt uppkopplade konsumenter och bättre integration mellan fysiska och digitala butiker är två anledningar enligt senaste e-barometern.

E-barometern för 2013 som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research är ute. Och den visar att hemelektronik är den bransch som omsätter mest på nätet.

Förra året omsatte branschen 8,8 miljarder kronor på nätet och e-handeln står idag för cirka 20 procent av branschens totala försäljning. Under fjärde kvartalet var det dock sporthandeln samt leksaker och kosmetika som hade starkast tillväxt.

Annons

En tydlig trend är också att konsumenter besöker både fysiska och digitala butiker inför ett köp. Drygt sex av tio konsumenter gjorde under 2013 någon gång research i en webbutik kring en specifik produkt för att sedan handla den i en fysik butik.

Var fjärde konsument gjorde det omvända. Något som ställer helt nya krav på detaljhandeln.

– Konsumenternas makt över detaljhandeln blir allt mer påtaglig. De vill kunna handla när, var och på det sätt de vill och själva bestämma när och var varorna ska levereras. Vinnarna blir de detaljister som kan skapa konsumentupplevelser som är desamma i alla inköpskanaler. De som lyckas kombinera fördelarna med försäljning i fysiska butiker med de styrkor som konsumenter upplever med digital handel, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Paketen är de nya breven

Enligt e-barometern omsatte detaljhandelns försäljning på nätet 37 miljarder kronor under 2013. En ökning med 17 procent jämfört med 2012 och den högsta tillväxten sedan 2007. Man kan också konstatera att tre av tio svenskar handlar på nätet minst en gång i månaden och att barnfamiljer är de som handlar mest.

Men ökade konsumentkrav innebär också större krav på leveransen. Det ska gå snabbt, returhanteringen ska vara smidig och kunden vill själv bestämma hur och var de ska få sina paket levererade.

För PostNord innebär det att det blir fler paket på hyllorna hos postombuden, att fler stora paket levereras direkt hem till konsumenter även på kvällstid och att brevbäraren delar ut fler paket i svenskarnas postlådor. Under 2013 ökade PostNords paketvolymer i Norden med 12 procent.

– Paketen är de nya breven. Engagemanget kring de e-handlade paketen är mycket stort. Man vill kunna följa sitt paket från beställning till leverans och uttrycker gärna sin glädje i sociala medier när brevbäraren levererat, säger Arne Andersson.

Den fullständiga rapporten finner ni här (.pdf).

Annons

 

Källa: Press
Foto: PostNord

Annons